HLF Generalforsamlinger

Ekstraordinær GF 2013

På Kredsens ektraordinære generalforsamling 23.januar hentede Kredsstyrelsen mandat til, at gå videre med købet af lejligheden beliggende Stengade 75,1.
Kredskontor

Det er ikke set før i Helsingør Lærerforening, men nu er det ganske vist! Kredsen har købt en lejlighed i hjertet af Helsingør, som fremover skal danne rammen om Kredsens daglige arbejde og huse vores kontor.

Vi har ved de seneste 3 års ordinære generalforsamlinger givet udtryk for, at det vil være økonomisk rentabelt for HLF, at erhverve egnede lokaler til vores lokale Kredskontor. Den finansielle krise har gjort, at der ikke har været et kæmpe udbud at vælge imellem. Men på den anden side har krisen også været medvirkende til at prisen på egnede lokaler ville være attraktiv.

Det er nu lykkes os at finde lokaler vi mener, vil kunne dække foreningens behov, både med hensyn til beliggenhed, pris og størrelse.

Lejligheden er beliggende i Helsingør, på Stengade 75,1, i en bevaringsværdig ejendom fra 1750, lige bag domkirken, Sct. Olai. Huset har i sin tid huset et sejlmagerværksted. I dag består ejerforeningen af 3 ejere, hvor af vi altså bliver den ene part, efter fordelingstallet 21/100. De øvrige to er henholdsvis sælger Egelund, som har en stof-forretning i stueetagen, samt arkitektfirmaet Møllens Tegnestue, som ejer 2. og 3.etage.

Ejendommen vurderes at være i god stand og har netop fået helt nyt tag, en facaderenovering, samt opsat nye forsatsruder. Ejerforeningens fællesudgifter dækker blandt andet forsikring, fælles trappevask, dagrenovation, skorstensfejning mv. Der opvarmes med fjernvarme.

HLF har købt lejligheden pr.1.april, herefter følger en istandsættelses periode henover sommer, hvorefter vi forventer at kunne tage de nye lokaler i brug i begyndelsen af det kommende nye skoleår.

 

Referat

Referat af Ekstraordinær generalforsamling d. 23. januar 2013, afholdt på Snekkersten Skole, afd. Smakkevej.

 

Ad punkt 0: Valg af ordstyrer og referent:

 Ordstyrer: Martin Didriksen   Referent: Liselotte Bak

 

Ad punkt 1: Køb af kredskontor Stengade 75,1.tv:

Ordstyrer konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt ifølge vedtægterne.
Formanden, Vera Sandby Hansen, (VSH) indleder med at henvise til de seneste generalforsamlinger, hvor HLF har omtalt ønsket om køb af ejendom, og nu har KS fundet en egnet. HLF ønsker at flytte, bl.a. på grund af støjgener på det nuværende sted og også for at betale husleje til os selv, ”Særlig Fond”. Dette møde afholdes for at sikre bred opbakning hos medlemmerne. VSH orienterer om, at HLF har haft et udmærket forhold til udlejer på Ole Rømers vej. Som særligt indbudt til generalforsamlingen byder VSH advokat Marianne Sigfusson velkommen, som varetager HLF´s interesse i købet af lejligheden.

Merete Svalgaard Knuhtsen, kasserer, fremlægger:

Økonomi: Pris 1,55 mio. Eje frem for leje. Særlig Fond i spil. Rentemarkedet er attraktivt.

Beliggenhed: Billeder vises – central beliggenhed i bycentrum– tæt på offentlig transport – relativt gode P-forhold. Bygningen fra 1750 er bevaringsværdig. Lejligheden er beliggende på 1.sal. Størrelse: 137 m2

Finansiering: HLF’s Særlig Fond og Helsingør Lærerforening køber lejligheden. Driftsregnskaber skal holdes skarpt adskilt. Oprettelse af kassekredit viser sig at være fordelagtigt frem for obligationslån. Kassekredit-rente: 3,95 % P.A.

Ejerpantebrev: Skal oprettes et nyt på DKK.400.000.

Istandsættelse/indretning/flytning: Lejligheden skal istandsættes og indrettes til formålet. Kredsstyrelsen skal fortsat have tid og ro til at servicere medlemmerne, og derfor betaler vi os fra det praktiske arbejde i forbindelse med pakning og flytning.


spørgsmål fra fremmødte, om købet vil have konsekvenser for kontingentet, svarer formanden:

Vi skal være opmærksomme på, at vores kontingentbetaling består af to satser, det lokalt opkrævede og det centralt opkrævede. Om der vil komme kontingentstigninger af andre årsager, kan vi ikke udtale os om. Der er imidlertid ikke indregnet eventuelle kontingentstigninger i forhold til finansieringen af købet. KS forventer, at købet er en økonomisk fordel for medlemmerne i HLF. HLF’s Særlige Fond kommer ikke i spil i forbindelse med evt. konflikt – idet det er DLF’s Særlig Fond, der er i spil i så tilfælde.

Kommentar fra fremmødt: Vi har gjort et godt køb. Det er en central adresse.

Tidsplan: For underskrift, opsigelse, overtagelse og indflytning:

Formanden fortæller, at planerne er, at HLF betaler sig fra at få alt det praktiske omkring renoveringen foretaget. Drøftelse om to huslejer frem til overtagelse af ejendommen. Bliver aktuelt i forbindelse med renovering af det nye kredskontor og flytning hertil.

 

Forslaget om køb af nyt kredskontor er vedtaget enstemmigt – tak for opbakningen fra alle.

 

Ad punkt 2: Eventuelt:

Intet.

Mødet afsluttet kl.16.35