HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 

15.marts 2011 kl.19

på Borupgrådskolen, kantinen

 

Endelig dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Valg af:

    a) referent

    b) stemmetællere

4. Beretning

5. Regnskab

6. Vedtægtsændring*

7. Budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

8. Eventuelt 

*Vedtægtsændring til § 5, Kredsstyrelsen foreslår:

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne og meddeles i ”Folkeskolen” eller ”Undervisere” med mindst tre ugers varsel.

 

Venlig hilsen

På vegne af Kredsstyrelsen 

Vera Sandby Hansen - Kredsformand 

Vel mødt!