HLF

Resolution om INKLUSION


Resolution om inklusion vedtaget v. Helsingør Lærerforenings generalforsamling 14.marts 2012                       

 

Inklusion

Et er at VILLE inklusion - noget andet er at KUNNE inklusion

Lærerne forsamlet ved Helsingør Lærerforenings generalforsamling, d.14.marts 2012 opfordrer Helsingørs politikere til at lytte til de professionelle, lærerne, psykologer m.fl., så den nye opgave, inklusion af børn med diagnoser, kan blive en succes i Helsingør.  Det kan kun gøres, hvis de rette forhold og betingelser er til stede på alle enheder.

Inklusion lykkes, når alle elever

•                    Er til stede og deltager aktivt i den almene undervisning

•                    Betyder noget for klassens fællesskab

•                    Har stort udbytte af læringen

For at disse succeskriterier skal kunne nås, er det absolut nødvendigt, at forholdene i skolen matcher kravene, beskrevet i DLF’s hæfte ”Fællesskabets skole – en inkluderende skole”.

Lærerne i Helsingør har specielt fokus på:

 

Kompetenceudvikling

Kompetenceudviklingstilbud til lærerne helt nede i den enkelte enhed er nødvendig. Vi har behov for uddannelse, der er tilpasset den enkelte lærers daglige udfordringer.

Støtteordninger

Støtteordninger skal matche elevens tarv og behov. Hvis elevens behov er lærerstøttetimer, er det det, eleven skal have.
Vi har desværre allerede set en anderledes tendens til besparelser på dette område på enkelte skoler. Det er meget uheldigt og uhensigtsmæssigt, da skolerne så ikke varetager barnets reelle støttebehov.

Arbejdsmiljøet

Et godt arbejdsmiljø skal sikres.
Læreren skal have den nødvendige hjælp, støtte og opbakning ved kritiske undervisningssituationer. Der skal udarbejdes handleplan for det.