HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2013

HLF afholder som varslet ordinær generalforsamling. Herunder kan du læse den endelige dagsorden til mødet.

Generalforsamlingen afholdes

tirsdag d. 12. marts kl. 19:00 i kantinen på Snekkersten Skole,

 Smakkevej 2, Snekkersten (Tidligere Borupgårdskolen)


Endelige dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent
3.  Formandens mundtlig beretning - herunder behandles OK13 og lokale tiltag.

4. HLF´s lønpolitik Kredsstyrelsen fremlægger HLF´s lønpolitik og  indstiller at lønpolitikken for kommende forhandlinger vedtages på generalforsamlingen. Se bilag 1   

5. Regnskab

6. Budget og fastsættelse af lokalt kontingent for det kommende kalenderår

7. Vedtægtsændringer Indstilling til ændring af  § 14: vedr. brugen af Særlig Fond. Se bilag 2.

8. Eventuelt

 

På vegne af kredsstyrelsen,

Vera Sandby Hansen