HLF Helsingør Lærerforening

Kontingent 2017

Medlemmerne af Danmarks Lærerforening har på solidarisk vis bidraget med omtrent det samme beløb til finansieringen af den lånemodel, der blev sat i værk i forbindelse med lockouten. I sommeren 2017 er lånene betalt tilbage, og det får betydning for kontingentet.

Centralt

I foråret 2017 er det 4 år siden, titusindvis af medlemmer af Danmarks Lærerforening blev nægtet adgang til deres arbejde og mistede en månedsløn pga. lockouten i april 2013. Konfliktlånet, som var den kollektive finansieringsløsning, foreningen stillede til rådighed, da de overenskomstansatte medlemmer ikke fik udbetalt løn af arbejdsgiverne, er tilbagebetalt i sommeren 2017.

Hvis du ønsker en uddybende forklaring af modellen, kan du læse mere i dokumentet ’DLF-kontingentændringer i sommeren 2017’ (pdf).

Lokalt

På generalforsamlingen 15.marts 2017 vedtog vi en kontingentstigning på 23 kr./måned med virkning fra 1.august 2017. Dette vil betyde ændringer på kontingentet for fraktion 1 og 2 fremover. Kontingentet vil fra 1.august 2017 være sammensat på følgende måde: