HLF Helsingør Lærerforening

Kredsstyrelsen 2018-2019


Kredsstyrelsen fra 1.april 2020

Merete Svalgaard Knuhtsen

Konstitueret formand

Susanne L. Bech

Kasserer/næstformand, Pædagogisk ansvarlig

Christina Gjerding

Kredsstyrelsesmedlem 

Lisbeth Winkler

Kredsstyrelsesmedlem

Marketta Sanders

Charlotte Munk

Kredsstyrelsesmedlem