HLF Helsingør Lærerforening

Mødekalender

Politik_076 Danmarks Laere Forening Congress 104

Mødeplan 2019 -2020 - klik her


Kredsen afholder flere typer af møder over året. Her kan du se hvad forkortelserne står for:

KS - Kredsstyrelsesmøder (for Kredsens 6 bestyrelsesvalgte)

TR - Tillidsrepræsentantmøder (for alle TR i vores Kreds)

AMR - Arbejdsmiljørepræsentantmøder (for alle AMR organiseret i vores Kreds)

FAK - Foreningen af Kredse i Nordsjælland (for de nordsjællandske kredses kongresdelegerede)

FAK FU - Forretningsudvalget i FAK

HLF nyt - forventet HLF nyt udgivelsesdato

GF 2020 - Generalforsamling i kreds 035
 

Bemærk mødeplanen er vejledende og kan ændres i forbindelse med indkaldelse.