HLF Helsingør Lærerforening

Mødekalender

Politik_076 Danmarks Laere Forening Congress 104

Mødeplan 2018- 2019 - klik her

Kredsen afholder flere typer af møder over året. Her kan du se hvad forkortelserne står for:

KS - Kredsstyrelsesmøder (for Kredsens 6 bestyrelsesvalgte)

TR - Tillidsrepræsentantmøder (for alle TR i vores Kreds)

AMR - Arbejdsmiljørepræsentantmøder (for alle AMR organiseret i vores Kreds)

FAK - Foreningen af Kredse i Nordsjælland (for de nordsjællandske kredses kongresdelegerede)

FAK FU - Forretningsudvalget i FAK

GF 2019 - Generalforsamling i kreds 035

 

Bemærk mødeplanen er vejledende og kan ændres i forbindelse med indkaldelse.