HLF HLF nyt

Kredsbladet

Kredsbladredaktør farvel


Kredsbladets redaktør trådte i 2011 tilbage for at nyde sit otium. Efter 31 år på posten vil Ole Sejer Jørgensen hellige sig livet som pensionist, og er siden blevet en ivrig deltager på foreningens fraktion 4 udflugter. Vi siger tak for samarbejdet alle årene, for gode politiske indlæg, for debat og præsentation, og ikke mindst for gode minder og gode stunder.