Udvalg

Administrationsudvalg Administrationsudvalg

Administrationsudvalget beskæftiger sig med Kredse...

Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøudvalg

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø så ring elle...

Fraktion 4 udvalg Fraktion 4 udvalg

Faktion 4 er betegnelsen for pensionerede medlemme...

Forhandlingsudvalg Forhandlingsudvalg

For at søge at sikre mest mulig indflydelse på lok...

Kommunikationsudvalg Kommunikationsudvalg

For Helsingør Lærerforening er kommunikation nøgle...

Pædagogiskudvalg Pædagogiskudvalg

Den danske folkeskole er, med sine 200 års histori...

Tjenstligtudvalg Tjenstligtudvalg

Vores primære opgave er at rådgive og vejlede vore...

Udvalg - generelt Udvalg - generelt

Den til enhver tid siddende Kredsstyrelse, konstit...