Udvalg Administrationsudvalg

Kredskontor

Kredskontor
På Kredsens ekstraordinære generalforsamling 23.januar 2013 hentede Kredsstyrelsen mandat til, at gå videre med købet af lejligheden beliggende Stengade 75,1.

Det er ikke set før i Helsingør Lærerforening, men nu er det ganske vist! Kredsen har købt en lejlighed i hjertet af Helsingør, som fremover skal danne rammen om Kredsens daglige arbejde og huse vores kontor.
Vi har ved de seneste 3 års ordinære generalforsamlinger givet udtryk for, at det vil være økonomisk rentabelt for HLF, at erhverve egnede lokaler til vores lokale Kredskontor. Den finansielle krise har gjort, at der ikke har været et kæmpe udbud at vælge imellem. Men på den anden side har krisen også været medvirkende til at prisen på egnede lokaler ville være attraktiv.

Det er nu lykkes os at finde lokaler vi mener, vil kunne dække foreningens behov, både med hensyn til beliggenhed, pris og størrelse.

Lejligheden er beliggende i Helsingør, på Stengade 75,1, i en bevaringsværdig ejendom fra 1750, lige bag domkirken, Sct. Olai. Huset har i sin tid huset et sejlmagerværksted. I dag består ejerforeningen af 3 ejere, hvor af vi altså bliver den ene part, efter fordelingstallet 21/100. De øvrige to er henholdsvis sælger Egelund, som har en stof-forretning i stueetagen, samt arkitektfirmaet Møllens Tegnestue, som ejer 2. og 3.etage.
Ejendommen vurderes at være i god stand og har netop fået helt nyt tag, en facaderenovering, samt opsat nye forsatsruder. Ejerforeningens fællesudgifter dækker blandt andet forsikring, fælles trappevask, dagrenovation, skorstensfejning mv. Der opvarmes med fjernvarme.
HLF har købt lejligheden pr.1.april, herefter følger en istandsættelses periode henover sommer, hvorefter vi forventer at kunne tage de nye lokaler i brug i begyndelsen af det kommende nye skoleår.

I forbindelse med købet af lejligheden Stengade 75,1 knytter sig en lang række bilag. Du kan læse alle bilag i listen til højre.
Desuden har vi selvfølgelig har kontakt til en lang række samarbejdsparter i forbindelse med købet og de opgaver der følger med:


Ejendomsmægler Christian Scheibel - Repræsenterer sælger i forbindelse med handlen.


Advokat Marianne Sigfusson - Forestået kontakt med ejendomsmægler (herunder tilretning af købskontrakt), opsigelse af lejeaftale på Ole Rømers Vej 11, samt afklaring af ejerfordeling mellem HLF og HLF, Særlig Fond.


Jens Dam - Uvildig gennemgang af lejlighedens vedligeholdelsesmæssige stand og bygningens generelle stand.


Cheføkonom DLF, Elo Nisted - Rådgivning og sparring i forbindelse med handlen, set ud fra et foreningsperspektiv.


Chefkonsulent Carsten Nygård, Lån & Spar bank - Vejledning (blandt andet ved deltagelse på et Kredsstyrelsesmøde) vedr. finansierings muligheder i forbindelse med købet, konkret tilbudsgiver og varetagelse af de bankmæssige ændringer, der sker som følge af købet.


Adm.dir Rikke Hammer, FUNKTION - Konsulentydelse vedr. indretning og istandsættelse, herunder koordinering af entreprise, af lejligheden.

Kim Nielsen, Tømrermester - Kvalitets håndværksmester (med overenskomst!), der har varetaget den omfattende ombygning af lejligheden fra nedlagt lægeklinik til funktionelt kredskontor.

Lejligheden har gennemgået en større ombygning og har blandt andet fået:

  • Et mindre køkken
  • Nye forsatsruder
  • Skiftet flere radiatorer
  • Lagt nyt gulv
  • Fjernet flere vægge
  • Kablet til LAN netværk og 4 arbejdsstationer
  • Installeret ny belysning
  • Malet vægge og lofter

Du kan se diverse tegninger og indretningsforslag i menuen til højre. Her sidst i august arbejder håndværkerne på højtryk for at nå at blive færdige.