Udvalg Administrationsudvalg

Medlemssystem

Vores forening er vores medlemmer. Uden alle jer, intet DLF! Derfor er vi utrolig opmærksomme på at yde den bedste mulige støtte og vejledning i hverdagen.

For at vi bedste kan lykkes med den opgave er DLF opdelt i 79 lokal kredse som har kendskab til lokale forhold om ansættelse, løn og arbejdstid. Af samme grund er det derfor vigtigt at de oplysninger, der står i vores medlemssystem er korrekte og opdaterede.

Hvis du ændrer navn, bopæl eller andre personlige oplysninger kan du selv rette dem i medlemssystemet, eller skrive til os på 035@dlf.org og bede os hjælpe dig. Det samme gælder hvis du skifter arbejdssted inden for kredsen eller status, fx bliver ledig, skal på barsel, på ulønnet orlov eller pension.

Hvis du får arbejde udenfor vores kreds, vil vi ligeledes opfordre dig til at tage kontakt til os, så vi kan overflytte dig til din nye Kreds.