Udvalg Pædagogisk Udvalg

Inklusion

I april 2012 trådte en ændring af Folkeskoleloven i kraft som ændret definitionen af specialundervisning. Ændringen vil medføre, at færre elever i fremtiden vil være omfattet af bestemmelserne vedr. specialundervisning. I teknisk forstand...

Ændringerne i lovgivningen betyder, at alle danske kommuner gik i gang med at udarbejde en inklusionsstrategi. Helsingør kommune har naturligvis også været i gang med arbejdet, som du kan følge ved at logge ind på Kilden.

I arbejdets tidlige begyndelse om HLF med følgende anbefalinger:

  • Alle børn har ret til det undervisningstilbud, de har behov for
  • Kvalificeret, individuel tilpasset kompetenceudvikling – IKKE sidemandsoplæring
  • Vi går klart ind for den inkluderende skole, så længe rammerne er derefter
  • Undervisningsassistenter/læreassistenter er ikke svaret på alle bønner
  • Fokus på kvaliteten af undervisningen, herunder det faglige arbejde og relationerne mellem lærere og elever
  • Relationer er essentielle mellem lærer og elev!! Vi kan ikke undervise, hvis ikke vi har gode relationer i klassen
  • Lærerne løser i forvejen til dagligt en stor inklusionsopgave


Endvidere har vi ved flere lejligheder offentligt udtalt og italesat følgende overvejelser om Inklusion:

LÆRERNE LØSER INKLUSIONSOPGAVEN – fra pjecen ”Fællesskabets skole”

For at undervisningen skal lykkes skal, der i klassen være en kendt struktur præget af god ro og orden for den enkelte, samt være en høj grad af forudsigelige, tillidsfulde og stabile relationer til klassekammerater og til lærere.

Når skolerne skal rumme flere børn med særlige behov, skal der være de nødvendige forudsætninger tilstede for at undervisningen kan lykkes. Alle elever bør have det undervisningstilbud de har behov for og det forudsætter, at de lærere de undervises af, har de fornødne kompetencer dertil.

Når det er undervisningens udbytte, der er i fokus, skal rammerne for inklusion indrettes så undervisningen kan lykkes. Det kan være nødvendigt at nedbringe klassekvotienten, ændre de fysiske rammer eller styrke forældresamarbejdet.

Vi kan og vil godt inkludere børnene, så længe rammerne er derefter.

Vi mener at inklusion lykkes, når alle elever

-         Er til stede og deltager aktivt i den almene undervisning

-         Betyder noget for klassens fællesskab

-         Har stort udbytte af læringen
Du kan læse den foreløbige Inklusionsstrategi for Helsingør kommune i listen til højre.