En dag om Inklusion

Ministeriet for Børn- og Undervisning har afholdt/afholder sammen med Danmarks Lærerforening og KL fire regionale møder om inklusion.

”Formålet med de regionale møder er på baggrund af evidensbaseret viden at igangsætte lokal dialog om, hvordan forvaltning, skoleledere og lærere sammen kan understøtte inklusion gennem en styrket almenundervisning”.

Vera og Susanne RP fra HLF’s Kredsstyrelse, deltog i det regionale møde om inklusion, onsdag den 13.12.12. Desuden deltog 2 afdelingsledere fra Helsingør – desværre ikke deltagelse fra ”Center for Dagtilbud og Skoler”, DS, der ellers var tilmeldt.

Nogle af hovedpunkterne fra talerstolen:

·         Ejerskab er vigtigt til både formål og proces

·         Rammerne for normalundervisning skal styrkes

·         Ingen genveje – hårdt arbejde

·         Tryghed er centralt punkt

·         Skolens plan skal være accepteret, også af forældre og elever

·         Ledelserne skal støtte op om medarbejderne

·         Man skal føle sig kompetent og tryg for at kunne stå i klasseværelserne – strategisk kompetenceudvikling

·         Vigtige forhold for at inklusion kan lykkes er skoleledernes samarbejde med medarbejderne og teamsamarbejde

Lærerne ønsker (ifølge Camilla Brørup Dyssegaard):

·         Større samarbejde med ledelsen

·         Tydeligere målsætninger fra ledelsen

·         Løbende evaluering af egen og teamets praksis

·         Tydeligere målsætning for arbejdet i teams

·         Et fagligt udviklingspotentiale i teamsamarbejdet

Fra marts 2012 oprettes en hjemmeside: www.inklusionsudvikling.dk  - fælles med Kontor for Inklusion og Specialundervisning. Allerede nu kan der sendes ideer og spørgsmål til: inklusionsudvikling@uvm.dk

Susanne Risom. Pædagogisk udvalg. HLF.