Netværksmøder for AMR

Kredskontor
Helsingør Lærerforening afholder 4 årlige netværksmøder for skolernes arbejdsmiljørepræsentanter organiseret i Danmarks Lærerforening.

Møderne afholdes på Helsingør Lærerforenings kredskontor i Stengade 75, 1.sal, i tidsrummet kl.15.30-17.00. Dagsorden udsendes forud for møderne. Ønskes et punkt optaget på dagsordenen bedes du kontakte kredsens arbejdsmiljøansvarlige, Liselotte Bak, senest en uge før mødet.

Møderne afholdes:

mandag, 14.september 2015

tirsdag, 8.december 2015

tirsdag, 8.marts 2016

mandag, 30.maj 2016

Afbud bedes meldt til 035@dlf.org