Trivsel

Arbejdsglaede
Trivsel og arbejdsglæde er en vigtig del af en sund arbejdsplads. Det psykiske arbejdsmiljø påvirkes af mange forskellige faktorer, som skal udvikles af medarbejdere og ledelse i fællesskab.

I Helsingør kommune er der de senere år foretaget en trivselsmåling blandt alle kommunena ansatte. I 2013 var resultat af trivselsundersøgelsen for lærerne præget af dårligt arbejdsmiljø. Folkeskolen bragte en artikel om det miserable resultat.

Undersøgelsen blev gentaget i eftersommeren 2015. Der var kun marginale forbedringer at spore. Du kan læse mere om processen på Kilden eller smugkigge på spørgeskemaet her. Du kan også se resultatet af undersøgelsen her.

Øvelsen gentages igen i 2018. Vi ser frem til markante forbedringer på en række områder.

 

Hvad giver god trivsel?

Der er ingen tvivl om, at en virksomheds produktivitet forbedres i takt med at trivslen forbedres. I vores verden betyder det at elevernes resultater forbedres, når lærerne er i trivsel. Derfor giver det god mening at skabe initiativer, der forbedre arbejdsmiljøet. En væsentlig og ikke ubetydelig vej er medinddragelse og ordentlige arbejdsforhold. Det har holdt hårdt de seneste år...

Derfor man ikke ikke være blind for at selv små initiativer kan forbedre et skrantende arbejdsmiljø. Det kan være en løbetur med kollegaen, et badelaug, en volleyklub eller fast kjoledag for de kvindelige lærere. Der er ingen grænser for kreativiteten!

En stærkt og veludbygget samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant har grundlæggende betydning for trivslen på arbejdspladsen. Det opfordres derfor også til, at der i det daglige bør være et tæt samarbejde mellem TR og AMR, da mange opgaver kun kan løses i samarbejde. Her kan nævnes arbejdet omkring det psykiske arbejdsmiljø og i vurderingen af om opgavefordelingen medfører urimelige og sundhedsskadelige belastninger af enkelte kollegaer. Dette giver også langt bedre mulighed for at samarbejde med ledelsen.

Få inspiration til trivslen på arbejdspladsen i boksen til højre.