Trivselsundersøgelse

Kronborg I Lys2
Helsingør kommune gennemfører hvert andet år i ulige år, den lovpligtige trivselsundersøgelse blandt alle kommunens medarbejdere.

Formålet med Trivselsundersøgelsen 2015 er at fremme de ansattes trivsel og arbejdsglæde med henblik på at løse kerneopgaven professionelt og meningsfuldt - og samtidig styrke Helsingør Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Nu hvor svarperioden er afsluttet konkluderes følgende på kommunens hjemmeside:

Trivselsundersøgelsen er slut, og flere ansatte end nogensinde før har grebet muligheden for at sige deres mening om trivsel og arbejdsmiljø i kommunen. Hele 92,45 % har svaret på undersøgelsen mod 80 % ved seneste trivselsundersøgelse i 2013.

Da tallet i dag nåede kommunaldirektør Stine Johansen, havde hun
svært ved at holde armene nede.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at så stor en andel af vores medarbejdere har valgt at bruge deres stemme aktivt til at give deres holdning til kende om vores fælles arbejdsplads. Det er flot  resultat, som vi kan være stolte af – og det er super vigtigt. For nu har vi et
solidt grundlag for at analysere resultatet, lære, lytte og følge op med planer om trivsel og arbejdsmiljø ude i de enkelte enheder. En kæmpe tak til alle medarbejdere, ledere og MED-organisation, siger Stine Johansen.

Den høje svarprocent betyder også, at Helsingør Kommune er den kommune i Danmark med den højeste svarprocent i trivselsundersøgelser, som er foretaget af Rambøll Management Consulting. Det bekræfter Rambøll Management Consulting, der har kørt
flere end 40 kommunale trivselsundersøgelser. Alle ledere og MED-repræsentanter får de færdige resultatrapporter i oktober.

Læs rapporten for skoleområdet her

Trivselsundersøgelsens tidsplan