LØN & VILKÅR Overenskomst

OK 13

ok13 logo1
Processen vedr. Overenskomstforhandlingerne 2013 er forlængst skudt i gang! I den forgange tid har TR på de enkelte skoler afdækket medlemmernes holdninger til en kommende overenskomst. Men hvad er egentligt realistisk, at stille krav om? DLF informerer:


Ved overenskomstforhandlingerne forhandles løn- og arbejdsvilkår. Det gælder på det kommunale, det regionale, det statslige og det private område. Lønmodtagerne kan stille krav om lønforbedringer, den ugentlige arbejdstid, arbejdstidens udmøntning, ferieregler, pensionsvilkår mv. Der vil også kunne forhandles om efteruddannelse, forbedring af indflydelsesmulighederne, TR’s vilkår eller seniorpolitik. Kort sagt om alle forhold, der relaterer sig til ansættelsesvilkårene.

Der er imidlertid andet, som har stor indflydelse på ansættelsesvilkårene, men som ikke indgår i overenskomstforhandlingerne. I kommunerne gælder det først og fremmest det kommunale serviceniveau. Det er en sag for den enkelte kommune inden for lovgivningens rammer at fastsætte niveauet for bl.a. kommunens skolevæsen, voksenspecialundervisning og størrelsen af den enkelte skoles/institutions budget samt taksterne ved specialtilbud. Kommunen beslutter derved direkte eller indirekte forhold, der har stor betydning for hverdagen på skolen/-arbejdspladsen.

Ændringer af lovgivningen fx folkeskoleloven eller lov om specialundervisning for voksne indgår heller ikke i overenskomstforhandlingerne. F.eks. er det Folketinget, der træffer beslutning, om 10. klasse skal være en mulighed eller ej og om minimumstimetallet i de enkelte fag.

Der er nogle kravtyper, hvor det kan diskuteres, om det er et overenskomstspørgsmål, eller om det er et problem, som skal løses af samfundet. F.eks. spørgsmål om forbedring af børnefamiliernes vilkår. Er det en samfundsopgave? - eller skal arbejdsmarkedets parter forbedre disse vilkår ved at aftale forbedrede vilkår for barsel, børnepasningsorlov og omsorgsdage?

Har du en kommentar så hører vi gerne fra dig. Rejs debatten i din lokale Faglige Klub eller skriv direkte til os på 035@dlf.org og deltag i debatten!