LØN & VILKÅR Overenskomst

OK 18

Ok18 Slider
Overenskomstforhandlingerne blev som bekendt afsluttet Store Bededag 2018 efter lange og intensive forhandlinger over 5 måneder. OK-forliget blev sat til urafstemning blandt medlemmerne, som med overvejende flertal (75 % mod 25 %) stemte ja. OK træder dermed i kraft pr. 1.april 2018.

Det har formentlig ikke gået nogen forbi, at overenskomst-forhandlingerne 2018 har været ganske specielle. I det første halve år af 2018 svirrede luften med ord som reallønsikring, musketér-ed, arbejdtidsaftale, spisepause, privatlønsværn og det hele kulminerede, som bekendt Store Bededag, hvor en udmattet Anders Bondo tonede smilende frem på skærmen, med nyheden om, at der var indgået kommunalt forlig. Tilsvarende stor blev skuffelsen så også, da vi kort efter måtte konstatere, at forliget ikke indeholdt en arbejdstidsaftale for os.

En løsning for alle

Siden da blev forliget præsenteret rundt om på lærerværelserne i de Faglige Klubber og drøftet godt og grundigt. Kredsstyrelsen gav hver især deres analyse af forliget og fik tonet rent flag. Alle 6 kredsstyrelsesmedlemmer stemte ja. Senest udtrykte medlemmerne  deres mening om forliget, da det har været sendt til urafstemning i foreningen. Samlet set stemte rekordmange medlemmer af DLF, nemlig hele 78,1 %. I Helsingør Lærerforening nåede vi op på 73,3 %. Stemmerne fordelte sig således:

Skole Stemmer i alt      Stemmer afgivet      Procent %    
Apperupskolen  12 10 83,3 %
Borupgårdskolen 49 39 79,6 %
Espergærdeskolen 12 11 91,7 %
Grydemoseskolen 39 26 66,7 %
Hellebækskolen 34 27 79,4%
Helsingør Byskole 37 29 78,4 %
Helsingør Kommune 14 4 28,6 %
Hornbæk skole 34 18 52,9 %
Løvdalsskolen 10 8 80,0 %
Mørdrupskolen 34 30 88,2 %
Nordvestskolen 30 23 76,7 %
Nygård skole 20 16 80,0 %
Pædagogisk-Psykologisk Rådg. 12 10 83,3 %
Skolen ved Gurrevej 37 28 75,7 %
Skolen ved Kongevej 23 15 65,2 %
Skolen ved Rønnebær Alle 32 23 71,9 %
Snekkersten skole 9 5 55,6 %
Sprogstøttekorpset 5 3 60,0 %
Tibberupskolen 35 27 77,1 %
Tikøb Skole 10 8 80,0 %
UU-Øresund 17 13 76,5 %
Øvrige 15 7 46,7 %
10. Klasseskolen Øresund
8 7 87,5 %

Det blev et JA

Resultatet af urafstemningen om det kommunale/regionale aftaleresultat 2018 blandt alle medlemmer af Danmarks Lærerforening er opgjort således:

31.261 medlemmer stemte JA,

-svarende til 74,6 % af de afgivne stemmer (i Helsingør 76,2 %)


10.678 medlemmer stemte NEJ,

-svarende til 25,4 % af de afgivne stemmer (i Helsingør 23,8 %)

I alt 41.939 medlemmer valgte at afgive stemme, svarende til 78,1 % af de stemmeberettigede medlemmer. En stor tak til alle de der tog del i medlemsdemokratiet!