LØN & VILKÅR Overenskomst

OK 18

Forhandlingerne af den næste overenskomst, OK18, er endnu ikke begyndt, men begge parter er alligevel i fuld gang med at forberede sig.
Ok18 Logo Sort

Proces

Danmmarks lærerforenings overenskomstudvalg indstiller DLF's foreløbige krav til hovedstyrelsens godkendelse. De foreløbige krav er produktet af måneders arbejde i udvalget, samt kvalificering i formandsgruppen. Herefter drøfter Hovedstyrelsen hvordan foreningens strategi bedst kan udbredes og koordineres med andre organisationer lokalt og centralt. Når Hovedstyrelsen har vedtraget kravene kommer de i høring i foreningens bagland, blandt medlemmerne i kredsene. I Helsingør Lærerforening har vi behandlet de foreløbige OK-krav på et møde med foreningens lokale tillidsrepræsentanter 29.marts. Alle tillidsrepræsentanter vil indkalde til Faglig Klub møde på skolerne og drøfte de foreløbige krav. Deres tilbagemeldinger til kredsens indgår i HLF's krav til hovedforeningen. Høringsperioden afsluttes 19.maj. 

Opstilling af krav

På DLF's ordinære kongres 10-12.oktober vil de kongresdelegerede endeligt vedtage foreningens krav til OK18 på det kommunale, regionale og statslige område. Herefter overgår arbejdet til centralkoordinering i Forhandlings Fællesskabet, der udtager de generelle krav i uge 50.

OK18 krav

Det forventes at kravene til den kommende overnskomstforhandling fordeler sig på følgende underområder:

Løn - herunder pension, anciennitetsforløb, reguleringsordning, mv.

Arbejdstid - herunder centrale arbejdtidsaftaler

Tryghed i ansættelsen - herunder vilkår ved opsigelse mv.

Efteruddannelse/kompetenceudvikling - vilkår og rettigheder

Øvrige ansættelsesvilkår - herunder AKUTmidler, aftale om fravær familiemæsige årsager, vilkår for nyuddannede, vilkår for tillidsvalgte

Overenskomstdækning - opsamling af små medlemsgrupper som ikke er dækket af overenskomst

Projekter - fx vedr. arbejdsmiljø, professionel/social kapital, evalueringer

 De endelig krav til OK18 er udvekslet mellem parterne 11.december 2017. Du kan læse kravene her:

Generelle (alle offentlige ansatte i kommunerne) krav:

Forhandlingsfællesskabets krav til KL
KL’s krav til Forhandlingsfællesskabet

Lærernes kravene:
LC’s krav til KL
KL’s krav til LC

Forhandling af OK18

De endelige forhandlinger af overenskomsten foregår fra 1.januar og skal være afsluttet inden 31.marts 2018, da den nye overenskomst har virkning fra 1.april 2018. Typisk vil der være indgået forlig i februar, hvorefter resultatet sættes til afstemning i medlemsgrupen. 

Januar-februar 2018

Forhandlinger om både generelle krav i FF og om DLF's egne specielle krav

Februar 2018

Forlig eller forlis 

Marts-april 2018

Hvad kom der ud af det?

Marts-april 2018

Urafstemning – Ja eller Nej?

April 2018

Ny OK træder i kraft

 

Følg processen på Forhandlings Fællesskabet hjemmeside