LØN & VILKÅR Overenskomst

Oversigt over kommunale overenskomster

De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.

Gældende overenskomster 

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.01 O.15 2015) Gældende fra 1. april 2015). Pdf-fil, 62 sider (bemærk, bogmærker i indholdsfortegnelsen)

Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.02 O.15 /2015) Gældende fra 1. april 2015). Pdf-fil, 8 sider 

Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde (52.01 O. 15 08/2016) Gældende fra 1. april 2015. Pdf-fil, 30 sider
 

For ledere

Forlængelse af overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet (50.81 O.11 29/2013) Pdf-fil, 24 sider

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations område (50.82 O.15 41/2015) Pdf-fil, 5 sider  

 

Arbejdstid for ansatte i kommunen

 ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne – underbilag 2.1”. pdf-fil, 5 sider.

Arbejdstidsreglerne for ansatte i kommunen findes i: ”Grønspættebogen

(Her finder du selve lovteksten samt Danmarks Lærerforenings kommentarer til de enkelte paragraffer. Foreningens kommentarer kan ikke stå alene, fordi mange kredse har lavet lokale aftaler med kommunen, eller er nået til en fælles forståelse med kommunen o. lign...) 

Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid [1]

Dette bilag indgik som element i aftale om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april 2015, jf. forhandlingsprotokol af 15. februar 2015.

 

Løn

Kommunal løntabel pr. 1. oktober 2016

Kommunal løntabel pr. 1. januar 2016

Ulempegodtgørelse

Timeløn for timelønnede lærere

Særlige tillæg i folkeskolen

FAQ om personlig ordning for specialundervisningstillæg samt andre lønændringer på lærerområdet. Pdf-fil, 3 sider

Mere om underviser- og undervisningstillæg, Pdf-fil, 3 sider

Pr. 1. august 2015 er overenskomstens § 5, stk. 2 om undervisningstillæg ændret. KL og LC har i fællesskab udarbejdet denne FAQ, der besvarer en række af de hyppigst stillede spørgsmål om undervisningstillæg ...


Mere om løn for lærere i folkeskolen

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Pdf-fil, 15 sider 

 

Se bl.a. historiske løn-og pensionssatser

FTF's hjemmeside - med aktuelle og historiske løn- og pensionssatser m.m. 

Forhandlingsfællesskabets hjemmeside - se aktuelle tabeller over bl.a. kommunale og regionale lønninger, pensionsgivende lønninger samt tillæg. Løntabellerne er opbygget efter udmøntningstidspunkt i overenskomstperioden og arbejdsgiverområde. Desuden finder du her bl.a. løntabeller m.m. fra 1999 og frem 

 

Andre aftaler

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl. Pdf-fil, 7 sider

Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl Pdf-fil, 15 sider

Forlængelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikaftaler i uddannelsen til lærer i folkeskolen (50.22 O.15 8/2016) Pdf-fil, 8 sider