Fraktion 4 Fraktion 4

Medlemsfordele

Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række fordele

Medlemsfordele for pensionister

Du modtager medlemsbladet hver uge, du kan benytte foreningens Sinatur hoteller, leje foreningens feriehuse og optage medlemslån. Desuden kan du deltage i foreningens seniorkurser.

Ferie- og rekreationsophold

Du og din familie kan holde ferie på et af de dejlige Sinatur hoteller. Denne mulighed gælder fortrinsvis i skoleferierne. Du kan få nærmere oplysning om priser m.m. ved at henvende dig direkte til Sinatur. Du kan også søge Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse om tilskud til et rekreations ophold.Feriehuse Foreningen råder over seks feriehuse, som du kan leje med pensionistrabat.

Seniorkurser

Hver sommer arrangerer Danmarks Lærerforening kurser for pensionerede medlemmer. Kurserne holdes på Sinatur hotellerne. Ægtefæller, der ikke selv er medlemmer af foreningen, kan deltage mod betaling af en forhøjet kursusafgift. Se de aktuelle kurser via linket til højre.

Bevar din skolekom-adresse

Som pensionist/efterlønner kan du bevare din tilknytning til skolekom-netværket og din skolekom-mailadresse. For at kunne benytte tilbuddet skal følgende to betingelser være opfyldt:

1) Du skal inden for det seneste år have arbejdet på en folkeskole og haft en skolekom-adgang der.

2) UNI-loginnet på institutionen skal være knyttet til dit CPR-nummer.

Tjek, om du opfylder betingelserne ved at logge ind på skolekom.dk med det hidtidige login.

Nordisk pensionisttræf

Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS, arrangerer hvert år et pensionisttræf af fem dages varighed. Træffet afholdes på skift af de nordiske lærerorganisationer. Foreningen yder et mindre rejsetilskud. Du kan læse om pensionisttræffene i medlemsbladet i februar/marts måned.

Udlejningsboliger

Den Selvejende Institution Teglgården ejer 18 boliger med i alt 35 lejemål. Boligerne ligger i naturskønne omgivelser i Middelfart kommune og pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening har fortrinsret i forbindelse med leje af disse.

 

 

Fagpolitisk er du udover ved tilknytningen til din kreds, der giver vejledning om pensionsforhold o. lign., repræsenteret ved

 • et hovedstyrelsesmedlem, der er FU-medlem i Lærernes Centralorganisation
 • indflydelse på DLF´s og LC’s udspil ved CFU-forhandlinger med finansministeriet
 • 10 delegerede fra fraktion 4 til kongresser

 

Lokalt giver medlemskab mulighed for deltagelse i de lokale kredsarrangementer for pensionisterne og kredsens generalforsamling

 • kredsens pensionister vælger 2 repræsentanter til Pensionistforum (FKS) og Pensionistforum vælger 4 årsmøderepræsentanter
 • der afholdes årsmøde som døgnmøde med deltagelse af de 44 årsmødedeltagere, de 10 kongresdelegerede og hovedstyrelsesmedlemmet
 • valgret og valgbarhed i det lokale arbejde

 

Som medlem har du altså fordele som giver:

 • mulighed for deltagelse i et af de 4 årlige seniorkurser
 • mulighed for deltagelse i Nordisk Pensionisttræf – DLF giver et tilskud på 1400 kr.
 • dig medlemsbladet Folkeskolen tilsendt hver 14. dag
 • mulighed for at leje foreningens sommerhuse og ferielejligheder til nedsat pris
 • mulighed for ophold på foreningens kursusejendomme (Sinatur) til nedsat pris
 • dig mulighed for at fastholdelse dit medlemskab af Gruppeliv til 70.år
 • mulighed for lån i Tjenestemændenes Låneforening
 • dig mulighed for at bo i udlejningsboligerne 'Teglgården' ved Middelfart
 • mulighed for at blive medlem hos Forbrugsforeningen
 • mulighed for at oprette en rentefordelagtig konto i Lån og Spar
 • dig kontingentfrihed fra 75 år

Men først og fremmest er du også med til at betale drift og administration af Danmarks Lærerforening, efter du er gået på pension/efterløn, og er dermed der af et solidarisk fagpolitisk, fællesskab med såvel aktive, som pensionerede kollegaer.