Fraktion 4 Fraktion 4

Regionalt møde

Politik_077 Danmarks Laere Forening Congress 107
Invitation fra FAK

Danmarks Lærerforening FAK Nordsjælland                     

Hillerød oktober 2018

Indkaldelse til opstillings- og valgmøde til fraktion 4’s årsmøde.

Mandag den 19. november klokken 10.30 i Kreds 30’s lokaler Slotsgade 47, 3400 Hillerød

 

De 2 valgte repræsentanter fra hver kreds i FAK Nordsjælland indkaldes til kombineret opstillings- og valgmøde, hvor der skal vælges 4 årsmødedeltagere og et antal suppleanter (4-6) til årsmødet.

Årsmødet består af fraktion 4’s hovedstyrelsesmedlem, de kongresdelegerede fra fraktion 4, foreningens repræsentanter i SC’s repræsentantskab (Statspensionisternes Centralforening) samt de lokale repræsentanter.

Årsmødet har til opgave at samordne og fremføre spørgsmål af interesse for pensionisterne, at tjene som erfarings- og inspirationsforum i relation til det lokal pensionistsamarbejde, at drøfte opstilling af kandidater for fraktion 4 til hovedstyrelsesvalget og til delegeret valget og at virke som bagland for fraktionens hovedstyrelsesmedlem og kongresdelegerede.

 

Venlig hilsen

Jannick G. Jensen

Formand

FAK-Nordsjælland

 

Formalia:

Efter vedtægternes § 14 udskriver hovedstyrelsen valget af årsmødedeltagere og et antal suppleanter. Årsmødedeltagerne og suppleanterne vælges af og blandt medlemmerne af fraktion 4 inden for kredsene i hvert forpligtende kredssamarbejde. Valget afholdes inden udgangen af maj måned. Valgperioden er 2 år regnet fra valgtidspunktet. I hvert forpligtende kredssamarbejde vælges 4 repræsentanter.

I Foreningen af kredse i Nordsjælland (FAK) har vi besluttet følgende valgprocedure:

I hver kreds indkaldes kredsens fraktion 4 medlemmer til et lokalt møde, hvor de fremmødte vælger 2 repræsentanter til at repræsentere kredsens medlemmer af fraktion 4 ved det egentlige opstillings- og valgmøde i FAK.