MEDLEM Medlemsmøder i HLF

Om administrationsgrundlaget - Kredsstyrelsen

Det var en spændt kredsstyrelse der skulle præsentere det nye administrationsgrundlag, da 40 medlemmer af Helsingør Lærerforening havde valgt at brugt det meste af deres onsdag aften til medlemsmøde på Mørdrupskolen.
Medlemsmoede

Formand for Helsingør Lærerforening Vera Sandby Hansen gennemgik hovedlinjerne i administrationsgrundlaget for de fremmødte, og indledte mødet ordene:

"Nu er det ikke sådan, at vi mener at have løst probelemerne i Helsingørs folkeskoler. Og lad os starte ud med at understrege, at der er forskel på det aftalte og en arbejdstidsaftale."

Administrationsgrundlaget indeholder afsnit om:

  • antallet af arbejdsdage
  • arbejdets placering
  • overtid
  • ferie

Desuden rummer den en kalender, men også et dialogværktøj om opgaveoversigten og en række eksempler på skemaer, som beskriver hvilke dele af arbejdestiden, der kan anvendelse fleksibelt.

Der var god spørgelyst blandt de fremmødte, hvilket indikerer vigtigheden af administrationsgrundlagets implementering ude på skolerne. Især dialogen om opgaveoversigten ser vi som et kerneområde, hvis administrationsgrundlaget skal skabe den nødvendige fleksibilitet og dermed blive en succes. Skoleledere og tillidsrepræsentanter blev på et fællesmøde 17.juni præsenteret for indholdet, så alle havde hørt samme udlægning af teksten. Det er hensigten at Center for Dagtilbud og Skoler, samt Helsingør Lærerforening evaluere dets virkning løbende.

Sidst på mødet blev der også tid til at tale om løn og udmøntningen af lønforbedringer i OK15. Der kan ses eksempler på lønudviklingen her på hjemmesiden.