MEDLEM Medlemsmøder i HLF

Skolen i 200 år - Ning de Coninch-Smith

I foråret 2015 blev HLF kontaktet af Folkeuniversitetets leder Poul Erik Kandrup med henblik på at indgå i et samarbejde om præsentationen af udgivelsen af "Skolen i 200 år", bind 5. Det har resulteret i et spændende arrangement, hvor den danske folkeskole og også Helsingør kommunes skolevæsen sættes i perspektiv.
Kongekajen vinter

Da skolen blev alles…

Ved Ning de Coninch-Smith, Lisa Rosén Rasmussen & Iben Vyff

I 2014 markerede folkeskolen sin 200-års fødselsdag, eller i hvert fald 200-året for Almueskole-loven af 1814. Det skete bl.a. med et større værk om folkeskolens historie, Dansk Skolehistorie, hvis 5. og afsluttende bind udkom i juni 2015. Værket, alle 5 bind, har fået en meget fin modtagelse. Vi har indbudt værkets hovedredaktører, Ning de Coninch-Smith og Lisa Rosén Rasmussen samt medforfatter på 5. bind, vores egen Iben Vyff (Museumsinspektør på Bymuseet) til at præsentere værket i Helsingør. De vil redegøre for hovedlinjerne i den lange historie og sætte særlig fokus på temaet i det afsluttende bind, at skolen nu er blevet alles, og at der ikke mere er én slags folkeskole, men mange slags, decentralt udformet og kommunalt styret, trods et overordentligt stort antal retningslinjer fra undervisningsministeriet.

Mødet arrangeres i samarbejde med Helsingør Lærerforening, og formanden for kommunens børne- og uddannelsesudvalg, Christian Holm Donatzky (R) vil også være med. Aftenens hovedformål er at få værket og den overordnede historie præsenteret, men vi håber, at den efterfølgende dialog vil bidrage til at sætte de lokale erfaringer i et større perspektiv.

Der er gratis adgang til mødet, men vi beder om forudgående tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

Kursusnummer:        151010

Hvornår:                  Torsdag den 12. november kl. 19.00

Hvor:                       Borupgårdskolen

Pris:                        Gratis, men tilmelding nødvendig

Tilmelding:               Skriv en mail til fu@fu-nordsjaelland.dk

 

Hvad er folkeuniversitetet?

Helsingør Folkeuniversitet Folkeuniversitetet er grundlagt i 1898 med det formål at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater. Der er folkeuniversiteter i de store universitetsbyer, hvor der samarbejdes direkte med universiteterne, og så er der ca. 85 folkeuniversitetskomiteer over det ganske land, lokalt forankret og styret. Helsingør Folkeuniversitet er sådan en komite. Bag Helsingør Folkeuniversitet står repræsentanter for uddannelses- og kulturinstitutioner i Helsingør. Lektor Gorm Tortzen, Københavns Universitet, er fungerende formand; styrelsen tæller videre repræsentanter for Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium, Helsingør Museer og Biblioteker, Domkirken og Den Internationale Højskole. Helsingør Aftenskole er sekretariat for Folkeuniversitetet. Daglig leder er Poul Erik Kandrup.