MEDLEM Medlemsmøder i HLF

Skolereform og arbejdstid - Kredsstyrelsen

HLF afholdte, forud for Kongres 2013, et velbesøgt medlemsmøde 5.september i kantinen på afd. Smakkevej.
Medlemsmoede

Her fik medlemmerne lejlighed til at fremkomme med kommentarer og spørgsmål til Skolereformen. Endnu er der mange uafklarede forhold set i relation til skolestarten i 2014.

På mødet blev følgende emner drøftet:

  • lærerarbejdspladser på skolerne
  • aftaler eller ikke aftaler for lærernes arbejdstid
  • understøttende undervisning
  • professionsstrategien som udgangspunkt for lærerfagligheden

Kongres 2013 vil, under dagsordenens punkt 4, være med til at afklare DLF's strategi og politik for, hvordan vi vil agere i arbejdet med indførelsen af reformen. Der forventes  materialer til afholdelse af medlemsmøder i Faglig Klub i forlængelse heraf.