MEDLEM Medlemsmøder i HLF

Tidsstrukturer og grundrytmer - Henrik L. Lund

Hvad har psykisk nedslidning med grundrytmer og tidsstrukturer at gøre? Helsingør Lærerforening afholdt en medlemsaften med foredragsholder og Lektor ved Roskilde universitet Henrik L. Lund.
Lærerliv_101 2013 06 04 DLF Skole 014

En af pointerne i foredraget var den personificerede tilgang til problematikken omkring organiseringen af vores arbejde. Vores oplevede tidskonflikter, bliver ofte oplevet som et personligt problem og ikke et organisatorisk problem. Det medfører et øget udbud af selvhjælpslitteratur og mindfulnesskurser, når fokus rettes mod personen og ikke organisationen.

Selvbebrejdelsen fra en tidspresset lærer kan derfor lyder noget hen ad dette: "Det grænseløse arbejde er mit eget problem, hvis jeg ikke kan nå eller organisere mig ud af det! Jeg er jo selvstyrende, selvtilrettelæggende, selvudviklende osv., og dermed også selvaccelererende og selvransagende = Det er min egen skyld…!"

Men det er noget vrøvl i følge Henrik L. Lund - heldigvis! I et grænseløst arbejde bliver håndtering af tiden en kernekompetence. Der skal være tid til undervisning, tid til forberedelse, tid til forældre, tid til omsorg, tid til administration, tid til teamsamarbejde og tid til øvrige opgaver og ikke mindst tid til overgangene mellem disse opgaver. Vi kan ikke lave skift fra undervisning til forberedelse eller andre opgaver, uden der bruges tid imellem.

”Hvorfor kan lærerne ikke få styr på tiden i deres arbejde?”, spørger Henrik L. Lund. ”Har de for lidt tid eller for få grundrytmer?”

Sammenhængende arbejdstid er som regel at foretrække, men:

  • -ikke hvis tempoet og intensiteten er for høj,
  • -ikke hvis stedet ikke egner sig til løsning af opgaven i tid og rum
  • -ikke hvis det fysiske arbejdsmiljø er for dårligt?
  • -ikke hvis timingen ikke passer til opgaven
  • -ikke hvis privatlivet ikke kan hænge sammen.

Kan du genkende disse punkter, har du nok også brug for ”grundrytmer” i hverdagen som en mulig løsning på den psykiske nedslidning, de ovenstående forhold kan resultere i.

Når vi oplever manglende stabilitet, alt for mange projekter og forandringer, og når ”Det nye” bliver idealet, forsvinder grundrytmerne i vores dag. Grundrytmerne er afgørende for menneskets psyke, og vi bliver syge over tid, når vi ikke kan opretholde hverdagens grundrytmer.

Lærerarbejdet i dag er karakteriseret ved kontinuerlige brud på grundrytmerne og kan derfor være årsag til udbredelsen af arbejdsrelaterede psykiske lidelser blandt lærere.

En arbejdsdag må baseres på rytmer af ”hurtig tid” og ”langsom tid” for at løse de mange forskelligartede opgaver og for at få rum til overgangene. Samtidig må den baseres på en synkroniseret tilrettelæggelse af arbejdet, så vi kan være tilgængelige for hinanden i en udstrækning til f.eks. produktive møder og uproduktiv tid, hvor vi møder hinanden. Mennesker, der kender hinanden arbejder nemlig bedre sammen! Yderligere vil den uproduktive tid virke som en buffer mod belastninger.

 Vi kan ikke leve kun med ”hurtig tid”: omsorg, læring og dannelse er altid uendeligt arbejde!