Goddag og farvel i Kredsstyrelsen

Nyt skoleår er startet, og vi vender en side i bogen. På kredskontoret er det også et nyt år, og i år er vi mødt ind til en ny kollega.
Mesi Postk

Vi byder velkommen til et nyt kredsstyrelsesmedlem i år; Christina Gjerding fra Snekkersten Skole er rykket ind på kontoret, hvor hun vil sidde klar til at svare på jeres henvendelser om stort og småt. Christina er bosat i lokalområdet, har været lærer i 16 år, TR i 5 år og AMR i 4 år, og har været suppleant til kredsstyrelsen i et par år. Christina har telefonvagt hver onsdag fra 9-12, og glæder sig til  at møde, svare, og hjælpe medlemmerne, siger hun. Vi glæder os også. Christina træder ind i kredsstyrelsen i stedet for  Mette Sigfusson, der efter en årrække i kredsen har fået arbejde i Danmarks Lærerforening og derfor skifter kontoret i Helsingør ud med Hovedforeningens lokaler ved Vandkunsten. Mette er startet i afdelingen for forhandling, og det betyder heldigvis, at vi stadig kan trække på hendes ekspertise. Vi ønsker såvel Mette, som Christina god vind.

 

 

Emner

Målgruppe