Lærerarbejdsliv 2017

Lærernes arbejdsliv har gennem de senere år været genstand for stor offentlig bevågenhed med mange holdninger til, hvad lærerne skal, hvorfor og hvornår. Så meget desto mere er det interessant, hvad lærerne selv oplever som betydende i deres arbejdsliv og at gøre dette med fokus på de positive elementer, og hvordan disse kan understøttes.

Ny undersøgelse

I 2002 udarbejdede Mercuri Urval en rapport for Danmarks Lærerforening om ’Det gode lærerliv’. Undersøgelsen belyste, hvad der på daværende tidspunkt kendetegnede et godt arbejdsliv som lærer. I rapporten blev det beskrevet, hvad der tiltrækker og fastholder lærere, hvilke frustrationer og barrierer de oplever i deres arbejdsliv, og hvilken udvikling de ønsker i deres arbejdsliv.

Siden 2002 er der sket flere større ændringer i lærernes arbejdsliv. Samfundet, skolepolitikken og elevgruppen har udviklet sig over de seneste 15 år, og senest er der med afskaffelsen af lærernes arbejdstidsregler i 2013 og folkeskolereformen fra 2014 sket afgørende ændringer i arbejdslivets indhold og organisering.

På den baggrund ønsker Danmarks Lærerforening at gennemføre en ny, tilsvarende undersøgelse. Formålet er at få uddybet kendskabet til medlemmernes/lærernes oplevelser og erfaringer med den nye hverdag og deres holdninger til deres arbejdsliv.

Sammenfatning

Helt kort kan det gode Lærerarbejdsliv 2017 koges ind til disse få betydende faktorer for lærernes arbejdsliv:

  • Eleverne er i centrum for det gode lærerarbejdsliv
  • Kerneopgaven ændrer udtryk
  • Faste arbejdstider har både fordele og ulemper
  • Tillidsbruddet er intakt
  • ’Arbejdsro’ er et udtalt ønske
  • Ledelsen skal bygge bro
  • Det kollegiale sammenhold står stærkt

Du kan læse hele rapporten her.

 

 

 

 

 

 

Emner

Målgruppe