Økonomirapporten

Formand for Helsingør Lærerforening Vera Sandby Hansen opfordrer politikerne til at se på, hvorvidt storskolerne har vist sig at være en god ide. Det sker på baggrund af den netop offentliggjorte rapport over skolernes økonomi.
Helsingoer Kommune Logo

Artikelen herunder, skrevet af Tine Zedeler, blev bragt i Helsingør Dagblad fredag 19.maj

HELSINGØR: Udgiften på 350.000 kroner, som det har kostet Helsingør Kommune at hyre revionsfirmaet Deloitte til at kulegrave folkeskolernes økonomi er et lille beløb i forhold til, at skolerne forventer at komme ud af 2017 med en samlet gæld på 37 millioner kroner. En gæld som også bekymrer formanden for den lokale lærerforenings formand, der har læst den netop offentliggjorte rapport -herunder de anbefalinger den kommer med.

 -Vi har ventet på den, da vi også er bekymret for økonomien på skolerne. Det påvirker de arbejdsvilkår, der er, når skolerne er presset af økonomien. Vi fornemmer også nogle af de ting, der bliver nævnt i rapporten. Heriblandt uigennemsigtigheden og det system, og hvem der har ansvaret på skolerne. På storskolerne mærker lærerne det jo også i hverdagen. Hvis man skal have en afgørelse, kan det være svært at finde frem til, hvem man skal henvende sig til. Det kan man godt genkende i rapporten, siger Vera Sandby Hansen.

Lærerforeningsformanden påpeger, at problematikken handler om, at der med den nye skolestruktur tilbage i 2012 blev skabt nogle meget store skoler fordelt på flere matrikler.

-Det er der er flere matrikler, kan godt være en problematik i den her sammenhæng, siger Vera Sandby Hansen. Spørgsmålstegn ved fordele Økonomisk medfører storskolestrukturen, at kommunens tre største skoledistrikter

 - Helsingør, Espergærde og Snekkersten, har et årligt budget på mellem omkring 100 millioner kroner (Snekkersten) op til 147 millioner kroner (Helsingør). En økonomi der ifølge lærerforeningsformanden udfordrer en i forvejen svær håndterbar økonomi på skolerne. Også i rapporten bliver det påpeget, at økonomien blandt andet i lyset af storskolerne er en » kompleks opgave «. -Storskolerne har betydet at man sidder med en noget større økonomi, og har man brug for at ansætte nogle fagfolk, er det fornuftigt nok at gøre det. Spørgsmålet er bare, hvad fordelen har været ved at lave storskolerne. Det vil jeg i bund og grund gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved. Om de fordele man i sin tid så, har vist sig at være en fordel, siger lærerforeningsformanden med henvisning til, at man på Snekkerstenskolerne har ansat en økonom med styr på regneark.

Nemmere før

Lærerforeningsformanden peger på, at det var nemmere for skolerne at overskue de små enheder, før skolesammenlægningerne.

-Det gav nok et bedre overblik. Hvis man som skoleleder ikke ved, hvad der foregår, uden der skal hjælp til, synes jeg, det rejser nogle spørgsmål. Hvis man skal til at ansætte økonomer, ser jeg det som et fordyrende led, siger Vera Sandby Hansen.

Lærerforeningsformanden påpeger, at skolerne tidligere før sammenlægningerne oplevede problemer med at få økonomien til at hænge sammen. -Der har oe været problematikker med at få økonomien til at hænge sammen. Det er en svær økonomi at styre. Men der er bestemt ikke noget, der tyder på, at det er blevet nemmere, siger Vera Sandby Hansen.

Genovervej skolestruktur

Lærerforeningsformanden mener, at rapporten lægger op til, at man fra politisk hold genovervejer skolestrukturen. -Jeg vil i hvert fald sige, at det var noget, man skulle kigge på. Der kan både være for og imod og det kræver en drøftelse. Men som vi ser det nu, har vi ikke oplevet de store fordele, ved de skoler der er lagt sammen, siger Vera Sandby Hansen.

Helsingør Lærerforening har tidligere i et høringssvar tilbage fra 2015 påpeget, at der med skolestrukturændringen i 2012 -og siden skolereformen, omlægning af specialundervisningen og en ny økonomisk tildelingsmodel, er opstået en kompleksitet og uigennemsigtighed i de forhold, der har betydning for kvaliteten af det folkeskoletilbud Helsingør Kommune skal imødekomme for at lykkes med Vision 2020, blandt andet at tiltrække flere familier.

Kort om skolesammenlægninger

Byrådet vedtog den 23. januar 2012 en nye organisering af folkeskolerne. Byrådet besluttede at slå 11 skoler (12 med specialskolen Nygård) sammen fordelt på tre skoledistrikter -Helsingør, Espergærde og Snekkersten. Hellebækskolen, som også tæller Apperupskolen, blev bevaret som selvstændigt skoledistrikt. Det samme gjorde Hornbæk og Tikøb Skole. Sidstnævnte har et samarbejde med Espergærde Skoledistrikt.

Kort om Deloitte-rapport

Helsingør Kommune har fået udarbejdet en rapport over skolernes økonomistyring. Undersøgelsen blev bestilt af den ny fyrede direktør Marianne Hoff Andersen i kølvandet på skolernes stadig voksende gæld. Rapporten, som er lavet af firmaet Deloitte, blev offentliggjort i onsdags. Rapporten peger på at skolerne mangler et fælles økonomistyringsværktøj - altså regneark, til at skabe gennemsigtighed over økonomien. Økonomistyringskompetencerne har heller ikke været tilstrækkelige - hverken på skolerne eller i forvaltningen. Det anbefales at følge skolernes økonomi tæt - herunder månedlige opfølgninger? Der peges også på andre økonomiske udfordringer på skoleområdet, herunder et stigende forbrug på specialområdet, vikarforbrug og et faldende elevtal. 

Den omtalte økonomirapport blev fremlagt for skoleledelserne onsdag 17.05.17. Læs hele rapporten her

Emner

Målgruppe