Følg Kongres 2017

Danmarks Lærerforening afholder hvert år kongres, hvor foreningens 282 delegerede og 2 grønlandske lærerrepræsentanter, mødes med foreningens ledelse, Hovestyrelsen., Her fastsættes foreningens politiske kurs for det kommende år. På dette års kongres vedtages blandt andet kravene til de kommende overenskomstforhandlinger, men kongressen skal også drøfte så store emner, som demokratiets fremtid, arbejdsliv anno 2017 og et folkeskoleideal.I lighed med de seneste år, kan du følge Danmark Lærerforenings kongres live.
Politik_076 Danmarks Laere Forening Congress 104

Kongressen afvikles efter følgende dagsorden og program:

Endelig dagsorden

 1. Mødets åbning og valg af dirigenter
 2. Forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Opstilling af krav til OK-forhandlingerne i 2018
 5. Foreningens arbejde med et folkeskoleideal
 6. Arbejdsliv 2017 – profession og rammer
 7. Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes rolle
 8. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant – for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021
 10. Årsrapport for 2015 og 2016
 11. Fastsættelse af kontingentet for 2018 og kontingentramme for 2019
 12. Eventuelt.

Tirsdag 10.oktober

kl.10.30 - 12

Åbning af kongressen

Formand Anders Bondo Christensens (ABC) mundtlige beretning

Gæstetale ved Michael Ziegler (KL)- replik fra ABC

Uddeling af Stinus-prisen (gives til en der bidrager til en til folkeskolens udvikling)

kl.14-18

Forretningsorden

Vedtægtsændringer

Demokratiets fremtid - efterfølgendende debat

Debat om dele af den mundtlige debat

Onsdag 11.oktober

kl.9-12

Arbejdsliv 2017, profession og rammer - herunder tale ved undervisningsminister Merete Risager (kl.11.45)

kl.14-17

Folkeskoleideal - Alexander von Oettingen Syddansk universitet åbner punktet

Torsdag 12.oktober 

kl.9-12

Opstilling af krav til OK18

Debat om de resterende dele af formandens beretning

kl.14-18

Fortsat debat

Valg af revisor og suppleant

Årsrapport

Kontingentfastsættelse

Du kan følge kongressen live her - bemærk kongressen kan fortsætte bag lukkede døre, og dermed heller ikke livedækning, såfremt det af hensyn til de fortstående OK-forhandlinger skønnes nødvendigt.

Emner

Målgruppe