Dag 1 på kongressen

Så er førstedagen af Kongres 2018 ved at være til ende. Dagen blev indledt af formand for 3F Per Christensen, som tilbød DLF, fortsat at indgå i et tæt samarbejde om Danmarks vigtige kulturinstitution, folkeskolen. Herefter fulgte en spændende debat om evalueringen af OK18 og sidst drøftelser om det folkeskoleideal, DLF er ved at formulere.
Kongres4

Opbakning til Erik Schmidt

Men dagen begyndte helt, helt anderledes med, at HLF's kongresdelegation tog ind til Østre Landsret i Bredgade, for at vise Odenselærer Erik Schmidt opbakning. Erik fik som bekendt en advarsel efter at have ytret sig på et lærermøde tilbage i 2014. Siden har DLF ført  Erik Schmidts sag i det danske retssystem, da den har principiel karakter.

Kongres3

"Sagen rækker ud over den enkelte lærer. Den handler om offentligt ansattes ret til at udtrykke deres holdninger. Og den handler om, at muligheden for at ytre sig kritisk også på den enkelte arbejdsplads er en grundsten, hvis vi skal sikre kvaliteten og udviklingen i den offentlige sektor", skriver formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen i et debatindlæg i Politiken (29.okt 2018).

Byretten i Odense afgjorde sidste år, at det var en tjenstlig forseelse, da Erik Schmidt kritiserede skoleledelsen på et personalemøde. DLF ankede afgørelsen og det er den ankesag, der i dag kommer for Landsretten.

 Du kan læse mere om Erik Schmidt sagen her

I alt var 100 lærere samlet for at vise Erik, at han ikke står alene. Herunder også vores lokale formand.

Kongres2

Kongres 

Herefter indledtes DLF's kongres i Tivoli Congresscenter. De næste 2 dage er kongresdelegerede, politisk ledelse af DLF, gæster og sekretariatsmedarbejdere samlet for at udstikke den politiske kurs for foreningen det kommende år. 

Endelig dagsorden
1. Mødets åbning og valg af dirigenter
2. Forretningsorden
3. Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse af de fremadrettede perspektiver
4. Drøftelse af folkeskoleideal
5. Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket fagbevægelse
6. Perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny start”-samarbejdet
7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
8. Eventuelt

Her på dag 1 har vi, ud over de formelle indledninger, primært behandlet punkt 3 om OK18 og punkt 4 om Folkeskoleidealet. Især punkt 3 gav, ikke overraskende, stor og livlig debat. Kongressen står ikke samlet, når talerne falder på strategien fremover, der skal bygges på ruinerne af OK18. Er svaret den fortsatte kamp for en central aftale eller skal DLF tænke anderledes og fx. gå efter at forpligte den enkelte komune til at indgå en lokalarbejdstidsaftale? Regitze Flannov, formand for Frederikssund Lærerkreds og hovedstyrelsesmedlem, problematiserede netop dette.

Kongres

De indeldende drøftelser om DLF's rolle i en styrket fagbevægelse blev også indledt i dag. Kongressen forventes at blive suspenderet i aften kl.18, men fortsætter altså i morgen kl.9.

Læs mere om Kongres 2018 på DLF's hjemmeside.

Emner

Målgruppe