Lønstigninger pr.1.april 2019

OK18 leverede langt fra den arbejdstidsaftale de fleste lærere havde drømt om. Vi fik som bekendt lærerkommissionen, som i 2019 skal afdække og undersøge, hvad der egentlig skal til for at give lærerne de bedste arbejdsbetingelser, for at leve op til folkeskolelovens bestemmelser ud fra den givne økonomi. Men overenskomst er mere ens arbejdstid, blandt andet løn.
Alle_124 2013 06 10 DLF 096

Lønstigninger pr. 1. april 2019

Der er ikke generelle lønstigninger på løntrinene. Men de lønforbedringer, der blev aftalt med KL ved organisationsforhandlingerne, træder i kraft d. 1. april 2019.

Forbedringerne er:

Alle: Fritvalgstillægget stiger fra 0,64 % til 0,83 %.  Som hidtil er udgangspunktet, at fritvalgstillægget er et løntillæg, men den enkelte kan vælge at bruge fritvalgstillægget til en forhøjelse af pensionsprocenten. Valg og omvalg mellem løn og pension skal ske inden 1. oktober med virkning pr. efterfølgende 1. januar. Du kan ansøge via denne blanket.


Børnehaveklasseledere på grundløn: 12-års-trinnet stiger fra løntrin 33 + 7.000 kr. (årligt i 31.3.2000-niveau) til løntrin 37.

Børnehaveklasseledere på personlig ordning: Undervisertillægget stiger fra 7.900 kr. til 15.400 kr. (begge beløb årligt i 31.3.2000-niveau).

(Skole)konsulenter, UU-konsulenter og skolepsykologer: Der indføres et 4-års kvalifikationstillæg på 6.500 kr. (årligt 31.3.2000-niveau).

UU-vejledere: Der indføres et centralt funktionstillæg på 7.000 kr. (årligt 31.3.2000-niveau).

Det lokalt aftalte funktionstillæg for vejledere bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer.

PB’er i ernæring og sundhed: Der indføres et 4-års kvalifikationstrin på løntrin 31 + 2.000 kr. (årligt 31.3.2000-niveau).

BemærkOverenskomstforbedringerne træder først i kraft, når  den såkaldte udmøntningsaftale for OK18 og teknikken bagved falder på plads. Det er den endnu ikke. Det er dog DLF's klare overbevisning, at det sker inden sommerferien 2019. Og da naturligvis med tilbagevirkende kraft.

 

Emner

Målgruppe