Særlig feriegodtgørelse

Ferie Sandskovl
Som bekendt er lønnen sammensat af en lang række elementer. Et af dem hedder særlig feriegodtgørelse og det kommer til udbetaling med aprillønnen.

Særlig feriegodtgørelse 

Ved ferieårets udløb udbetales særlig feriegodtgørelse senest 1.maj. I henholde til overenskomsten udbetales der 2,15 % af ferieårets indtjening. Det gælder både for bagudlønnede, de overenskomstansatte, og forudlønnede, tjenestemænd eller ansatte på tjenestemandlignende vikår, som '93-gruppen. Dette bør du kunne aflæse på din lønseddel á 30. april.

 

Emner

Målgruppe