Velkommen til et nyt skoleår

Alle_096 2013 06 04 DLF Skole 018
Så ringer det ind, og et nyt skoleår står for døren. Helsingør Lærerforening vil gerne med denne hilsen sige velkommen tilbage til alle medlemmer. Vi håber du har nydt sommeren og ferie, med tid til ro og nærvær med familie og venner. Det kommende skoleår vil byde på indtil flere store begivenheder, som er værd at kaste en særlig opmærksomhed på.

Kære medlem

Det nye skoleår er i gang og man har glædet sig over gensynet med kollegerne, fået hilst på de nye kolleger og  hørt om oplevelserne i ferien.  Der er gjort klar til at tage imod eleverne på mandag. Det handler om  at give eleverne en god oplevelse, når de møder i skolen. På samme måde er arbejdet startet på kredskontoret.

Kongres

Der afholdes ordinær Kongres i Danmarks Lærerforening 1.-3.oktober 2019. På kongressen skal der i år vælges formand og næstformand. Særligt vedr. valget om næstformandsposten er valgkampen allerede skudt i gang, da nuværende næstformand Dorte Lange har fået en modkandidat. Morten Refskov, nuværende Hovedstyrelsesmedlem og Formand for Ballerup Lærerkreds, har nemlig meldt sit kandidatur. Du kan læse mere om det på folkeskolen.dk

Lærerkommissionen

I forlængelse af OK18, skal Lærerkommissionens arbejde afsluttes med udgangen af 2019. Lærerkommissionen er en uafhængig undersøgelseskommission, der skal afdække og komme med forslag og anbefalinger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvailtet i undervisnng, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. Kommissionen er nedsat efter aftale mellem KL og LC ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Kommissionen er begyndt sit arbejde i september 2018. Kommissionens arbejde skal være afsluttet ved udgangen af 2019. Derefter skal der føres forhandlinger mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for lærerne. Forhandlingerne skal senest være afsluttede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021.

Hovedstyrelsesvalg

I december er der igen valg til DLF's hovedstyrelse. Her anbefaler vi som tidligere, at stemme på Regitze Flannov, der er formand i Frederikssund Lærerkreds, og som har siddet to perioder i Hovedstyrelsen. Du kan læse mere om Regitze her.

Ny Lokal Arbejdstid- og Lønsaftale

Og så vores nye Lokale Arbejdstidsaftale og Lønaftale trådt i kraft 1.august 2019. Vi vil følge begge dele nøje i det kommende år og gøre vores til, at sikre en god implementering. 

Du kan læse mere om Arbejdstidsaftalen og Lønaftale her.

 

Medlemskursus

Vi afholder 28-29.februar atter vores tradtionsrige medlemskursus på Hotel Frederiksdal i Lyngby. Sæt derfor allerede nu et stort kryds i kalenderen, hvis du kunne tænke dig et døgn med fagpolitisk islæt i selskab med kollegaer. Nærmere info om program og tilmelding følger omkring årsskiftet.

 

Generalforsamling 2020

Og så er der selvfølgelig også vores årlige generalforsamling, som i lige år er en såkaldt valggeneralforsamling. Vi forventer at afholde generalforsamling fredag 20.marts 2020. Vel mødt!

Emner

Målgruppe