Helsingørs lærere får lokal lønaftale

Alle_124 2013 06 10 DLF 096
Ikke nok med at Helsingør kommune og Helsingør Lærerforening har indgået en lokal arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2019/2020, parterne har også indgået en lokal lønaftale.

Lønaftalen underskrevet efter langvarige forhandlinger

Efter mere end 10 måneders forhandling har parterne 7.maj 2019 indgået og underskrevet en kommunal lokallønaftale for Helsingørs lærere og børnehaveklasseledere. Aftalen er blevet til med afsæt i to arbejdsgrupper, nedsat i juni 2018. Parterne er ikke tidligere nået til enighed og har ikke kunnet indgå em kommunal aftale på området. Selv om HLF kunne ønske sig langt mere af en kommunal lønaftale, mener vi, at aftalen er et stort skridt i den rigtige retning.

Baggrunden for aftalen

Da parterne satte sig til forhandlingsbordene på skolerne i foråret 2018 for at indgå nye aftaler for skoleåret 2018/2019, viste det sig, at de, langt de fleste steder, var så langt fra hinanden, at det ikke var sandsynligt at opnå et forhandlingsresultat i nærmeste fremtid. Kort før skoleårets afslutning i juni 2018 gjorde HLF derfor Center for Dagtilbud og Skoler opmærksom på situationen, som ville betyde, at størstedelen af kommunens lærere ville opleve at mangle en større del af lønnen fra skoleårets start. 

Allerede i den første uge efter ferien blev HLF indkaldt til møde, hvor vi dels aftalte at forlænge de gældende lønaftaler på skolerne og dels aftalte at oprette to arbejdsgrupper, der skulle levere indhold til en kommende arbejdsgruppe. Med forlængelsen af de gældende aftaler købte vi os tid til at lave en ordentlig forhandling, og vi aftalte at undersøge muligheden for at opnå enighed om en egentlig kommunal aftale. Det skal nævnes, at langt de fleste kommuner og kredse har kommunale lønaftaler, men at det i Helsingør ikke har haft arbejdsgivers interesse. Men med udsigt til indgåelse af en lokal arbejdstidsaftale, var tiden måske moden til også at indgå aftale på løn.

Den ene af de to arbejdsgrupper skulle arbejde med begrebet objektive kriterier for individuel løn, den anden med selve størrelsen af de udbetalte lokallønsmidler. Helt kort skulle vi altså opnå en fælles enighed om hvilke kompetencer og personlige kvalifikationer, der skulle kunne indstille en lærer til mere løn, samt hvor mange penge der var til forhandling.

29.november 2018 var vi i mål med forhandlingerne om lokalløn. Her var parterne dog hurtigt enige om at afvente indgåelse af arbejdstidsaftalen, da de to aftaler på hhv. arbejdstid og løn skal ses i en sammenhæng. Det lykkedes som bekendt at underskrive den lokale arbejdstidsaftale d. 8.april, og nu er lønaftalen altså også en realitet.

Lønaftalens indhold

Aftalen rummer et kommunalt fællestillæg, Helsingørtillæg, på kr. 4.000, og et klasselærertillæg på kr. 3.600. Parterne er også enige om, at ulempegodtgørelsen (for arbejde mellem kl.17 og kl.06) ikke længere skal registreres, men at alle medarbejdere får kr. 1.000 om året. Det er naturligvis parternes forventning, at der ikke planlægges med mere arbejde i det tidsrum end tidligere. Beløbene er, som anden løn, aftalt i såkaldt ’00-værdi, der betyder at det reguleres løbende med den gældende reguleringsprocent.  

Endvidere har vi aftalt en beskrivelse af objektive kriterier, der lægges til grund for indgåelse af eventuel individuel kvalifikationsløn. Den kommunale lokallønaftale er et supplement til de nuværende lokale skoleaftaler, der fortsat skal indgås lokalt på skolerne mellem skolens ledelse og Helsingør Lærerforening.

Du kan læse aftalen i sin fulde længde her.

Emner

Målgruppe