Kongres 2019 & skriftlig beretning fra ABC

Politik_076 Danmarks Laere Forening Congress 104
Danmark Lærerforenings årlige kongres nærmer sig med hastige skridt og de sidste kongresforberedelser er i gang. Endelig dagsorden og formandens skriftlige beretning er udsendt. Læs med her...

Kongressens indhold og program

Danmark Lærerforenings kongres indledes med sang, hvorefter der vælges dirigenter.

Herefter aflægger formand Anders Bondo Christensen sin mundtlige beretning, der sætter retning for kongressen øvrige dagsordens punkter. Som introduktion og supplement til denne er formandens skriftlige beretning, der kan læses her: Formandens skriftlige beretning

Men foruden politiske drøftelser, foreningens økonomi, formelle valg og vedtægtsændringer, er kongressen også stedet, hvor relevante politikere og samarbejdsparterne inviteres.

Således forventes både KL formand, Jacob Bundsgaard, samt Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, at besøge og tale på kongressen. 

Endvidere gæster FH formand, Lizette Riisgaard, professor Alexander von Oettingen og formand for Education International, David Edwards, alle tre også kongressen i løbet af de første par dage.

Du kan se det fulde program for kongressens åbning her

Kongressen er åben for medlemmer af DLf, dog henvises der til balkonen.


Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres i Tivoli Hotel & Congress Center i København i dagene 1. - 3. oktober 2019.

Dagsorden

 1. Mødets åbning og valg af dirigenter
 2. Forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Folkeskoleideal
 5. Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start
 6. Er vi gearet til fremtiden?
 7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
 8. Forslag om løn og honorarer til foreningens formand, foreningens næstformand, foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens øvrige almindelige medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds
 9. Valg af formand
  For perioden fra afslutningen af den ordinære kongres 2019 til afslutningen af den ordinære kongres 2023
 10. Valg af næstformand
  For perioden fra afslutningen af den ordinære kongres 2019 til afslutningen af den ordinære kongres 2023
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant for perioden 1.1.2020 – 31.12.2023
 12. Årsrapport for 2017 og 2018
 13. Fastsættelse af kontingentet for 2020 og kontingentramme for 2021
 14. Eventuelt.

For relevante bilag henvises til DLF's hjemmeside

Emner

Målgruppe