En formand takker af

Ks Kons1
Pressemeddelelse om fratrædelse og midlertidig konstituering af ny kredsstyrelse.

På kredsstyrelsesmødet 1.april har nuværende formand Vera Sandby Hansen og næstformand Liselotte Bak, valgt at fratræde med øjeblikkelig virkning. Fratrædelserne kommer ikke som en overraskelse, da begge har meddelt, at de ikke ønskede genvalg på årets generalforsamling. Men med pandemi, nedlukning af Danmark og coronakrise stod HLF som så mange andre, i en situation, hvor afvikling af generalforsamling ikke var mulig. Generalforsamlingen er derfor udskudt på ubestemt tid. I denne helt særlige situation, hvor vi ikke har kendskab til varigheden, ønskede både formand og næstformand, at fratræde med øjeblikkelig virkning. Den resterende kredsstyrelse og 2 indkaldte suppleanter tegner nu Helsingør Lærerforening og har konstitueret sig således:

Merete Svalgaard Knuhtsen (Apperup) - konstitueret kredsformand, fællestillidsrepræsentant og kongresdelegeret

Susanne L. Bech (Mørdrup) - konstitueret næstformand, kredskasserer og kongresdelegeret

Øvrige kredsstyrelsesmedlemmer:

Chrisitna W. Gjerding (Snekkersten)

Lisbeth T. Winkler (Hellebæk)

Marketta L. Sanders (Rønnebær Alle)

Charlotte Munk (Nordvest)

Den nye kredsstyrelse tiltræder med øjeblikkelig virkning, og virker til HLF kan afvikle generalforsamling.


 

Formand gennem de sidste 13 år, Vera, får det sidste ord.

Kære medlem

Da vi endnu ikke ved, hvornår der kan blive afholdt generalforsamling har jeg og Liselotte ønsket at stoppe med vore opgaver i Helsingør Lærerforening. Der kommer nu opgaver som næste overenskomst, i morgen regionalt kredsformandsmøde (digitalt) om periodeforhandlingerne- og ja, en masse fremadrettet, hvor jeg for mit vedkommende har kigget mere i retning af at få ordnet min vidunderlige køkkenhave - og måske en tur på vandet !

Jeg har været glad for min tid i  Helsingør Lærerforening, DLF, og jeg føler mig privilegeret, fordi jeg har haft mulighed for at arbejde med det jeg har haft mest lyst til - og ikke mindst i de sidste 13 år som formand. At afslutningen så skulle ske i en coronatid er godt nok trist, en øl på torvet kunne have været hyggeligt…

Pas på jer selv !

Med kærligste hilsener

Vera,  forhenværende formand    

 

Emner

Målgruppe