Generalforsamling 2020

Hst Valg 2019 570X251
Kom til generalforsamling, når Helsingør Lærerforening afholder ordinær generalforsamling mandag 22.juni kl.19-22 på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80 i Snekkersten. Kredsen byder på tapas og et glas bagefter.

Baggrund

HLF skulle have afholdt ordinær valggeneralforsamling 20.marts 2020, men så ramte coronavirusset Danmark for fuld styrke og Danmark blev lukket ned. Siden har det ikke været muligt at afvikle generalforsamlingen pga forsamlingsforbuddet. 1.april 2020 meddelte daværende formand Vera Sandby Hansen og næstformand Liselotte Bak, at de ville trække sig fra deres poster. Den resterende kredsstyrelse indkaldte 1. og 2.suppleanterne, Marketta Sanders og Charlotte Munk. Kredsstyrelsen konstituerede sig på ny, velvidende at det ville være i midlertidige roller. Sidenhen har også Lisbeth Winkler trukket sig, og 3.suppleant Jesper Petersen er således også blevet indkladt. Kredsstyrelsen har ved den lejlighed igen konstitueret sig.

Elektronisk eller ej...

Undervejs gav DLF's hovedstyrelse mulighed for, at kredsene kunne afvikle elektroniske generalforsamlinger vis fx Google Meet. Men med så store og væsentligt udskiftninger på kredsens ledelse, vurderede den nuværende kredsstyrelse, at vi skulle afvente muligheden for igen af kunne afvikle generalforsamling under sundhedsmæssig forsvarlige rammer. Vi har ønsket at sikre medlemsdemokratiet og ikke mindst sikre det mandat som kredsstyrelsesmedlemmerne vælges på. Det mener vi fortsat bedst lader sig gøre, ved en generalforsamling hvor vi forsamles. Goggle Meet kan bruges til mange ting, men det begrænser i den grad den frie dialog og en egentlig valghandling vil blive voldsomt svær at håndtere.

Samarbejdet med Helsingør kommune

Ud over at skulle håndtere en global pandemis betydning for vores medlemmers arbejdsvilkår og sikkerhed, samt kredsens sædvanlige arbejdsopgaver og drift, har vi også skulle forholde os til, at et nyt skoleår hastigt rykkede nærmere. Langt de fleste skoler har forlængst haft fagfordeling og er ved at planlægge det kommede skoleår. Med udsigten til IKKE at vide hvem der skulle tegne Helsingør Lærerforening fremover, har vi set os nødsaget til at gå i dialog med Helsingør kommune, om det manglende valg. De 6 medlemmer som bliver valgt til kredsstyrelsen, vil i et eller andet omfang skulle frikøbes fra deres tjeneste på skolerne. Det betyder i sidste ende, at skolerne vil kunne risikere at stå og mangle en lærer, fordi han/hun skal arbejde deltid i kredsen. Det er yderst uheldigt og har stor betydning for eleverne. Og naturligvis også betydening ikke blot for den enkelte lærer, men for hele lærerens team og i sidste ende for hele skolen. Derfor har det været meget vigtigt for Kredsstyrelsen, at inddrage Helsingør kommune i vores tanker og planer. Det skal tilføjes, at vi har haft et rigtig godt samarbejde med kommunen om problematikken, hvilket vi sætter stor pris på.

Endelig generalforsamling

Kredsstyrelsen greb derfor chancen, da Folketinget i midten af maj varslede at forsamlingsforbuddet ville blive hævet til mellem 30-50 fra 8.juni. Med et krav om varsel på 3 uger til afvikling af generalforsamling, og et skoleår der rinder ud 26.juni, kunne vi ganske enkelt ikke vente på politikernes endelige beslutning. Vi indkaldte derfor til generalforsamling 22.juni, så måtte vi se om det var muligt. I bedste fald ville vi kunne afvikle generalforsamling som vi plejer (næsten!) og i værste fald måtte vi udsætte til efter sommerferien. Så da folketinget i den forløbne weekend kunne meddele, at det nu var tilladt at afvile generalforsamling med op til 500 personer, så længe det blev afviklet i et konferencecenter, tog vi straks fat i opgaven med at finde et sted, som kunne huse os. 

Alt i alt har det været en noget turbulent tid, og derfor er vi meget glade for, at kunne invitere til ordinær generalforsamling mandag 22.juni kl.19 på Comwell Borupgaard, Nørrevej 80 i Snekkersten.

Læs mere om generalforsamling2020 her

Tilmeld dig her:

Tilmelding

 

Emner

Målgruppe