Ferieregler for dem, der er ansat fra 1.jan 2019 og senere

Ferie Sandskovl
Ferien står for døren. På grund af overgangen til den nye ferielov er sommeren 2020 helt speciel.

Ferie i Helsingør

Feriekalenderen i Helsingør aftales mellem Helsingør Kommune og Helsingør Lærerforening. Helt særligt for skoleåret 2019-2020 gælder at vi afvikler færre feriedage end vanligt, da vi kun afvikler 4 ugers ferie. Dette opvejes dog af overgangsfri, som er placeret i uge 31. Samlet set vil den enkelte ansatte ikke opleve mindre ferie end de plejer. Løsningen har HLF og Helsingør kommune aftalt i forbindelse med forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale 2019. Der er aftalt sommerferie i uge 28, 29 og 30. Resten ligger som dage 21.-24.december 2020 og i uge 7 2021.

Nyansat som lærer i 2019

Med overgangen til en ny ferielovgivning, gælder der særlige regler for lærere/bøk.ledere, der er ansat fra 1.januar 2019 eller senere.

Her et eksempel:

Du blev ansat som lærer 1. august 2019. Du har optjent 2,08 feriedage med løn i kommunen. Hvis du skal holde 15 dages ferie, mangler du 12,92 feriedage med løn. Det betyder, at kommunen vil trække dig i løn for 12,92 dage i juli 2020. Du har i perioden 1. september til og med 31. december 2019 fået indefrosset 8,32 feriedage i feriefonden. Du kan hæve de 8,32 feriedage og få dem udbetalt. Du afgør selv, om du ønsker at få dem udbetalt. Hvis du ikke får dem udbetalt, udbetales de, når du går på pension. Du bør søge rådgivning i Lærernes A-kasse i forhold til, om du har feriedagpenge til gode, eller om du kan få dagpenge i den periode, hvor du er pålagt ferielukning uden løn.

Du kan læse mere om overgangsferie i denne pjece fra DLF. Hvis du stadig har spørgsmål, så kontakt din TR eller Kredsen.

Dagpenge mv. fra Lærernes A-kasse

Hvis du i 2019 har fået ydelser fra a-kassen, kan du have ret til feriedagpenge. Det har a-kassen i givet fald sendt dig et brev om i slutningen af april. Du kan være i en situation, hvor du ikke selv har økonomisk dækning til hele din ferie. Her kan der i nogle tilfælde være mulighed for at søge om dagpenge fra Lærernes a-kasse (eller den a-kasse du er medlem af). Du skal være opmærksom på, at de dage, hvor du evt. får dagpenge, ikke er ferie. Du skal fx melde dig ledig på jobnet.dk. Hvis du vælger at få udbetalt ferieforskud fra Lønmodtagernes Feriemidler, har det indflydelse på retten til feriedagpenge og dagpenge. Kontakt Lærernes a-kasse for at få mere at vide. 

Emner

Målgruppe