Beslutning

Efter en lang og meget omfangsrig proces traf Byrådet 23.januar 2012 en række beslutninger med omfattende konsekvenser for Helsingør kommunes skolevæsen.
politik_005 2013 05 13 DLF Skole 005

Vedr. ny organisering af folkeskolerne i Helsingør Kommune

Byrådet vedtog den 23. januar 2012 en nye organisering af folkeskolerne:

 

   Helsingør Skole

 

 

   Snekkersten Skole

 

 

   Espergærde Skole

 

Skolen ved Kongevej

Skolen ved Rønnebær Alle

Grydemoseskolen

Helsingør Byskole

Borupgårdskolen

Tibberupskolen

Skolen ved Gurrevej

Snekkersten Skole

Mørdrupskolen

Nordvestskolen

 

Espergærdeskolen

Nygård Skole

 

 

 

De 3 nævnte skoledistrikter med tilhørende sammenlægninger etableres pr. 01.08.2012 med de deraf formelle skolelukninger sker pr. 31.07.2012.

Tikøb Skole fortsætter som selvstændig skole i et samarbejde med Espergærde Skole.

Hornbæk Skole og Hellebækskolen (inkl. Apperupskolen) fortsætter som selvstændige skoler, men i et (stærkt) forpligtende samarbejde.

 

Byrådet vedtog desuden

  • at ressourcetildelingen til skoleåret 2012/2013 sker som i indeværende skoleår på afdelingsniveau, men udmeldes som én samlet ressource på skoleniveau
  • at en arbejdsgruppe overvejer en evt. ny tildelingsmodel til skoleåret 2013/14
  • Skolestrukturen påbegyndes evalueret i efteråret 2014