Ministeren

Ved regerings-rokaden og dannelse af Trekløver-regeringen mellem VLAK 28.november 2016 blev Merete Riisager fra Liberal Alliance udnævnt til undervisningminister. Hun afløser dermed Ellen Trane Nørby, der fik knap 15 måneder på posten. Merete Riisager er således den anden minister i en mindretalsregering under ledelse af Lars Løkke Rasmussen i indeværende valgperiode. Og så er hun den første undervisningsminister fra LA.
Merete Riisager

Hvem er hun, vores nye undervisningsminister?

Merete Riisager er født 1.marts 1976 i Århus. Opvokset på Fyn, i mange år bosat i Københavns Nordvest-kvarter. Gift og mor til to børn. 

Hun er Cand. mag. i Pædagogik fra Københvans universitet og har i en årrække arbejdet med Learning and Change i danske virksomheder, heribalndt også LEGO.

Merete Riisager er valgt til Folketinget for Liberal Alliance på Fyn og har tidligere været ordfører for Udlændinge, Børn- og Undervisning samt Ligestilling. Hun har tidligere i en årrække været medlem og opstillet til folketinget for Radikale Venstre, men skiftede i 2010 til LA, hvor hun altså opnåede valg.

Skolen blandt hendes mærkesager

Ifølge Merete Riisager selv, har hun følgende mærkesager for skolen:

MERE FAGLIGHED OG FRIHED I SKOLEN

Folkeskolereformen trækker fokus væk fra faglighed og beslaglægger børnenes fritid. Vi skal have en friere folkeskole og frit skolevalg. Beløn de dygtige lærere og giv skolelederne plads til at lede.

Derfor skal vi:

–       Gøre folkeskolereformen frivillig

–       Give lærerne en universitetsbaseret læreruddannelse

–       Give forældrene et frit skolevalg

–       Give de frie skoler et tilskud på 80 % af grundbeløbet

–       Afskaffe den obligatoriske lektiecafé

Den 22.november oploadede Merete Rissager denne film til Facebook om sine tanker om skolen.

Endvidere er Rissager kendt for at være en af de mest folkeskolereform-kritiske røster i Folketinget, og har stillet tvivl ved effekten af indsnævringen af ledelsesrummet, opstillingen af knap 4.000 læringsmål, brugen af pædagoger i undervisningen og ikke mindst KL's sammenblanding af økonomi og pædagogik.

Om KL vilje til at fortsætte skolereformen har hun udtalt: 'Det er en økonomisk kalkule fra KL, som absolut intet har at gøre med kundskabstilegnelse eller det jeg vil kalde børnelivet", siger Merete Riisager.'

Formand for DLF, Anders Bondo Christensen, ser frem til samarbejdet med den nye minister.