Undervisningsministeriet

Politik_117 2013 06 10 DLF 055
Den danske folkeskole er en politisk styret organisation under ledelse af den til enhver tid siddende undervisningsminister.

Formål og styring

Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

For at nå målet vil ministeriet som samlet koncern:

  • tilvejebringe det optimale, faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på undervisningsområde
  • i fokuseret dialog med vores omverden og i samarbejde med alle relevante parter sikre de bedst mulige rammer for undervisning af børn, unge og voksne 
  • i ledelsen tage et fælles ansvar for at nå koncernens mål og sikre helheden i løsning af opgaver på tværs af koncernen
  • udfordre og udvikle chefer og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske visioner og aftaler bliver omsat til målbare resultater.

Værdierne i ministeriets koncern er enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.