Undervisningsministeriet

Den danske folkeskole er en politisk styret organisation under ledelse af den til enhver tid siddende undervisningsminister.
Politik_117 2013 06 10 DLF 055

Formål og styring

Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke uddannelser til alle.

For at nå målet vil ministeriet som samlet koncern:

  • tilvejebringe det optimale, faglige grundlag for, at ministeren, regeringen og Folketinget kan træffe beslutninger på undervisningsområde
  • i fokuseret dialog med vores omverden og i samarbejde med alle relevante parter sikre de bedst mulige rammer for undervisning af børn, unge og voksne 
  • i ledelsen tage et fælles ansvar for at nå koncernens mål og sikre helheden i løsning af opgaver på tværs af koncernen
  • udfordre og udvikle chefer og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, så de politiske visioner og aftaler bliver omsat til målbare resultater.

Værdierne i ministeriets koncern er enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.