Nyhedsoversigt

 • 20. februar 2018

  Kredsstyrelsen 2018-2020

  Til Helsingør Lærerforenings generalforsamling 20.marts 2018, skal der vælges en ny kredsstyrelse. Kredsstyrelsen varetager en lang række opgaver i det daglige for vores medlemmer overfor kommunen. 5 af de nuværende medlemmer genopstiller, men vi skal også have et nyt medlem af kredsstyrelsen, da Katja Gottlieb har valgt ikke at genopstille.

 • 07. februar 2018

  Medlemskursus 2018

  Vi glæder os til at se 82 medlemmer af Helsingør Lærerforening på kurset! Har du anmodet om at deltage, men ikke fået besked om, om du kan deltage, hører vi gerne fra dig. Vi har stadig plads til et par stykker, så skriv endelig, hvis du ikke har fået meldt dig til endnu og gerne vil deltage.

 • 27. januar 2018

  Innovativ skole

  I Helsingør har vi de seneste 3 år arbejdet med BOOST. Som de fleste lærere ved, er projektet et samarbejde mellem Index - Design to Improve Life Education, UCC Metropol og Helsingør kommune og delfinansieret af A.P.Møller-Mærsk Fonden med knap 13 mio.kr. Undervejs er alle lærere (og pædagoger) blevet uddannet i at arbejde innovativt, alle elever har i 3 kommunale forløb arbejdet med innovative design og Helsingør kommune har overskredet budgettet med flere millioner kroner og kostede den daværende direktør på området jobbet. Nu har projektet nået sin afslutning. Og konklusionen...?

 • 18. december 2017

  Nyt fra HLF

  Så er der atter udkommet et "Nyt fra HLF". I denne udgave er 'nyt' om da HLF blev til, om 3 gode medlemsarrangementer i foråret, om den nye kommunikationsplatform 'DLF InSite' og meget mere. Og som altid et skarpt, politisk indlæg fra vores formand, Vera Sandby Hansen.

 • 14. december 2017

  HLF fylder 100 år

  Fredag d. 15. december 2017 kan Helsingør Lærerforening fejre sin 100-årsdag. Det bliver ikke en fejring af Møghe’ske dimensioner, men ikke desto mindre skal dagen markeres. Og ganske som Fru Møghes fødselsdato kan der også være lidt forvirring om den spæde start. Vi ønsker alle medlemmer tillykke med vores fødselsdag!

 • 14. december 2017

  Nyt om H-MED og C-MED

  Organisationerne har på et møde 12.december fordelt pladserne i udvalgene imellem sig. HLF har udpeget følgende medlemmer til H-MED og C-MED i perioden 1.januar 2018 til 31.december 2019

 • 14. december 2017

  Medlemsmøde om OK18

  Overenskomstforhandlingerne er for alvor skudt i gang med udveksling af parternes krav 12.december. De næste måneder vil der blive forhandlet hen mod et resultat, inden den nuværende overenskomst udløber 31.marts 2018. Midtvejs har du nu en enestående mulighed for at komme helt tæt på forhandlingerne, når Anders Bondo Christensen gæster Hillerød, til en snak med medlemmerne om OK18.

 • 05. december 2017

  Valg af AMR repræsentation i C-MED og H-MED

  Liselotte Jørgensen Bak er 5.december 2017 blevet genvalgt til både C-MED og H-MED i den kommende periode.

 • 22. november 2017

  Tillykke med valget!

  Så er kommunalvalg 2017 overstået og et nyt byråd er valgt for de næste 4 år.

 • 14. november 2017

  Arbejdstidsaftale på vej?

  Nyt fra liste A, 10 dage før valget. HLF's formand, Vera Sandby Hansen, er begejstret for udmeldingen, og ser positivt på, at der er politisk vilje til at løse nogle af de udfordringer lærerne står i, i hverdagen på skolerne. Du kan læse Henrik Møllers opslag herunder og artiklen (Helsingør Dagblad 11/11) om samme udmelding til højre.

 
1 2 3 4 5 ... 18
Næste ›