HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 tirsdag 15.marts 2016 kl.19-22 Borupgårdskolens kantine

ENDELIG DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNES § 6

1. Valg af dirigent

2. Valg af

a) referent

b) stemmetællere

3. Beretning

4. Regnskab

5. Vedtægtsændring

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår

7. Valg, jf. § 9, samt beslutning under pkt.5

8. Eventuelt

Du kan finde relevante dokumenter til generalforsamlingen i boksen til højre i takt med at de bliver udarbejdet.

Bemærk venligst, at der under dagsordenens pkt.7 skal vælges følgende, såfremt vedtægtsændringerne under pkt.5 vedtages:

a. Formand

b. 2 kongresdelegerede

c. 3 suppleanter for delegerede

d. 1 kredskasserer

e. 3 suppleanter til kredssstyrelsen

f. 2 kritiske revisorer

g. 1 revisor suppleant

 Såfremt vedtægtsændringerne ikke godkendes, skal der yderligere vælges 1 kredsstyrelsesmedlem, hvis kredsens kasserer vælges som delegeret.