HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 tirsdag 15.marts 2017 kl.18-22 Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten

HELSINGØR LÆRERFORENING INVITERER TIL MEDLEMSMØDE MED FORMAND FOR OVERENSKOMSTUDVALGET GORDON ØRSKOV MADSEN OG GENERALFORSAMLING


Helsingør Lærerforening inviterer til medlemsmøde om OK18 og efterfølgende generalforsamling.

I kantinen på Snekkersten skole afd. Borupgård, onsdag d. 15. marts
kl. 18:00. Generalforsamlingen starter klokken 19:00. 

Tilmelding til spisning på 035@dlf.org

Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
  7. Evt.

 Gordon Gf