HLF Helsingør Lærerforening

Kredsstyrelsen 2020 - 2022

 

Ms2 (1)

Merete Svalgaard Knuhtsen

Politisk Leder/KRedsformand & Kongresdelegeret

Jp

Jesper Petersen

Næstformand

Sube

Susanne L. Bech

Kasserer & kongresdelegeret

Cg

Christina Gjerding

Arbejdsmiljøansvarlig & Kredsstyrelsesmedlem 

Cm

Charlotte Munk

Pædagogisk ansvarlig & Kredsstyrelsesmedlem

Me

Mette Bayer

Kredsstyrelsesmedlem