LØN & VILKÅR Arbejdstid

Lokalaftale 2013-2014

Lockout
Helsingør Lærerforening og Helsingør kommune har 29.maj 2013 indgået en A08-lokalaftale for det kommende skoleår. Aftalen har en faktor på 2,145 for lærere og 2,12 for børnehaveklasseledere.

HLF har siden januar været i frohandlig med kommunen og kunne 29.maj indgå en lokalarbejdstidsaftale. "Aftalen (der er en A08 aftale - red.) er en fleksibel og tillidsbaseret aftale, der udvider det professionelle råderum og sætter ledelsen fri" udtaler både HLF's formand, Vera, samt kommunen administrative chef for DS, Karin Andersen.

Vi er derfor glade for denne aftale, der nu efter to års fravær i Helsingør er vendt tilbage. En A08 tager udgangspunkt i Folkeskolelovens undervisningsbegreb og sætter fokus på vores kerneydelse, undervisningen. Aftalen rummer meget store muligheder for professionel tilrettelæggesle af opgaven, et større pædagogisk ledelsesrum og mindre bureaukrati.

Lokalaftalen er en arbejdstidsaftale, der søger at sikre den enkelte lærers pædagogiske råderum. Målet er, at Lokalaftalen skal styrke:

1.   Et fælles udgangspunkt, som grundlag for at nå lokale og centralt fastsatte målsætninger og se skolens arbejde som en integreret del af den samlede indsats på børne- og ungeområdet.

2.   Tillid, idet aftalen understøtter et tillidsfuldt samarbejde mellem leder og lærer/børnehaveklasseleder baseret på dialog.

3.   Det professionelle råderum, som øger lærernes/børnehaveklasseledernes trivsel og engagement.

Arbejdstiden er sammensat af forskellige dele. Undervisning og opgaver tilknyttet undervisningen, samt andre opgaver udenfor undervisningen. Der er centralt aftalt et undervisnings maksimum, på 779,7 timer årligt for lærere, 749,7 timer for nyuddannede lærere (indtil 2 års beskæftigelse efter endt uddannelse) og 788,9 timer for børnehaveklasseledere. Omfanget af andre opgaver reducerer undervisningstimetallet. Ved beregning af tidsforbrug til undervisning og opgaver tilknyttet undervisningen, benyttes flg. omregningsfaktorer:      

Lærere                                       2,145        779,7 timer

Nyuddannede lærere                  2,231        749,7 timer

Børnehaveklasseledere               2,12          788,9 timer 

Enkeltstående vikartimer              1,4            -

 

Lokalaftale 2013 2014