Kørselsgodtgørelse

Flakfort2
Har du kørsel i forbindelse med tjenesten, skal din arbejdsgiver betale. Læs reglerne her.

Nye regler for kørselsgodtgørelse

Fra den 1. januar 2016 får medarbejderne i Helsingør Kommune i visse tilfælde en lavere kørselsgodtgørelse, når de kører tjenstligt i egen bil. Det er en konsekvens af budgetforliget for 2016-19.

Helsingør Kommunes regler for kørselsgodtgørelse bliver ændret pr. den 1. januar 2016. Det betyder, at medarbejderne i en række tilfælde får en lavere godtgørelse end hidtil. Det gælder, når medarbejderne kører tjenstligt i deres egen bil.

Medarbejderne er hidtil blevet kompenseret efter en høj takst – men den bliver lavere. Der er dog visse tilfælde, hvor medarbejderen stadig vil blive godtgjort efter den høje takst. Reglerne er:
 
• Lav takst: Til lejlighedsvis kørsel i egen bil.

 Høj takst: Til kørsel, som er nødvendig eller af væsentlig værdi for tjenestestedet.

Taksterne for 2016 er:

Lav takst: 1,99 kr. pr. km.

Høj takst: 3,63 kr. pr. km.

Cykeltakst: 0,52 kr. pr. km.

Der henvises i øvrigt til KL vejledning udsendt dec/2011.