LØN & VILKÅR Overenskomst

OK21

Urafstemning OK21
Herunder kan du læse om aftalen mellem LC og KL, medlemsmøder, urafstemning og valgbarometer i forbindelse med OK21.

OK21-aftale for lærerne på det kommunale område på plads. LC og KL er blevet enige om en OK-aftale for lærerne på det kommunale område, der forbedrer reallønnen og giver lønløft til bl.a. børnehaveklasseledere og UU-vejledere.

Der blev tidligere i dag indgået aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation, LC, om ny overenskomst for kommunalt ansatte lærere, børnehaveklasseledere og øvrige grupper på LC’s kommunale overenskomster. Aftalen bygger oven på weekendens aftale mellem Forhandlingsfællesskabet og KL for det samlede kommunale arbejdsmarked.

Gordon Ørskov Madsen, formand for LC og Danmarks Lærerforening, siger om aftalen:

- Med aftalen i weekenden fik vi sikret reallønnen de kommende tre år - endda med udsigt til en lille stigning. Det skal ses på baggrund af den alvorlige økonomiske situation, der uundgåeligt følger af Corona-krisen.

- En væsentlig del af midlerne ved forhandlingsbordet er brugt til generelle lønstigninger for LC's medlemmer på hele det kommunale område. Vi har forbedret reallønnen.

- Den nye aftale mellem KL og LC betyder også, at vi har kunnet prioritere særlige områder, som er relevante for kommunalt ansatte i folkeskolen og undervisningssektoren.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har haft mulighed for at sikre en særlig lønudvikling til udvalgte grupper, som har haft behov for et løft. Det gælder f.eks. børnehaveklasseledere i folkeskolen, UU-vejledere, ikke-læreruddannede i PPR og professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

- Det har også være muligt at sætte midler af til et særligt projekt som skal sikre en bedre overgang fra læreruddannelsen til ansættelse i folkeskolen. Vi vil ud fra den viden, vi har fra forskning om, hvad der skaber en god start på lærerjobbet, indsamle gode eksempler fra kommunerne. Udvalgte kommuner vil også kunne få hjælp til en god proces lokalt, som kan hjælpe til at få de gode eksempler ud at virke på skolerne og i kommunen.

- En sidste central del af aftalen er, at vi er enige om at indhente fælles viden om kompetencebehov og muligheder for kompetenceudvikling med det formål at styrke lærernes faglige udvikling.

Aftalen vil nu blive sendt til medlemsdebat og efterfølgende afstemning blandt LC's medlemsorganisationer.

I forbindelse med aftalen afholder der to medlemsmøder online.

Torsdag, d. 25. marts 2021, kl. 17:30-18:30

Onsdag, d. 7. april 2021, kl. 17 - 18

Klik på datoen for at deltage i mødet.

 

Hvem er stemmeberettiget?

Alle medlemmer, som er berørt af overenskomsten.

 

Periode for afstemningen

Afstemningen afholdes fra tirsdag, d. 6. april 2021, kl. 8 til mandag, d. 19. april 2021, kl. 9. 

 

Sådan stemmes der

Tirsdag d. 6. april 2021, kl. 8 udsender DLF en mail til alle stemmeberettigede. I denne mail er der et link til afstemningen. Klik på linket og følg vejledningen. Der kan kun stemmes ja eller nej.

Der vil også være mulighed for at stemme via hjemmesiden. Vi lægger et link på forsiden, som du kan bruge. Til afstemningen skal du bruge dit NemID.

Hvis du ikke modtager et link, skal du kontakte medlemsservice i åbningstiden:

Mandag-torsdag, kl. 9:00-15:30, fredag, kl. 9:00-14:30 på 33696300.

I weekenderne d. 10.-11. og 17.-18. april, kl. 10-14 på 28353993.

 

Valgbarometer

Du kan følge stemmeprocenten på landsplan, lokalt og helt ned på arbejdspladsniveau. Dog er arbejdspladser med 5 eller færre medlemmer lagt sammen i en kategori for sig selv. Link til barometret ligger på forsiden eller du kan klikke her.