Medlemskursus 2018

Furesoe 2
Glæd dig! Helsingør Lærerforening afholder medlemskursus for medlemmer af fraktion 1 og 2 på Hotel Frederiksdal i Kgs.Lyngby 9-10.marts 2018. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Velkommen - til så mange som muligt

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt på kurset. For at flest muligt kan deltage, vil vi tage udgangspunkt i, at man deler et dobbeltværelse. Vi går selvfølgelig ud fra, at alle deltagere er med fra start til slut. Ønsker du at deltage i kurset, men helst vil sove hjemme, kan dette også imødekommes. 

Praktiske forhold

  • Ansøgningsperiode 4. -26. januar 2018
  • Du skal personligt tilmelde dig på mail til Helsingør Lærer-forening - 035@dlf.org

I mailen skal du skrive:

  • Navn
  • Skole og matrikel
  • Privat mailadresse
  • Mobilnummer/telefonnummer
  • Navn på ønsket roommate

Vi håber i år at kunne imødekomme alle ansøgninger, men vil tage hensyn til de, der kun nåede frem til ventelisten sidste gang.

Svar vil blive tilsendt efter ansøgningsfristens udløb.

Her kan du finde: