Valg til kredsstyrelsen 2018-2020

Til Helsingør Lærerforenings generalforsamling 20.marts 2018, skal der vælges en ny kredsstyrelse. Kredsstyrelsen varetager en lang række opgaver i det daglige for vores medlemmer overfor kommunen. 5 af de nuværende medlemmer genopstiller, men vi skal også have et nyt medlem af kredsstyrelsen, da Katja Gottlieb har valgt ikke at genopstille.

Valggeneralforsamling 2018

5 af de nuværende medlemmer af kredsstyrelsen tilkendegav på det seneste kredsstyrelsesmøde, at de agter at genopstille. Dog meddelte Katja Gottlieb, at hun ikke ønsker genvalg, da hun har forladt lærerlivet. Dermed har 5 af de 6 nuværende kredsstyrelsesmedlemmer tilkendegivet, at de ønsker genvalg til en ny toårig periode i styrelsen.

Ifølge HLF’s vedtægters § 9 består kredsstyrelsen af 6 medlemmer. Det vedtog generalforsamlingen tilbage i 2016, og vi skal derfor ud at finde et nyt medlem af kredsstyrelsen, som brænder for at gøre en forskel for sine godt 550 kollegaer i Helsingør kommune.

Kredsstyrelsen

Vera Sandby Hansen og Liselotte Jørgensen Bak (Byskolen) søger genvalg til kredsstyrelsen, samt som kongresdelegerede. 

Derudover genopstiller:

Christina indtrådte i kredsstyrelsen 1.august 2017, da Mette Sigfusson skiftetde lærerjobbet i Mørdrup ud med et job som konsulent i afdelingen for forhandling i Danmarks Lærerforening.

Helsingør Lærerforening udsender en særudgave af ”Nyt fra HLF” op til generalforsamlingen, hvor i vi samler alt relevant materiale til generalforsamlingen.

Vil du stille op?

På dette års generalforsamling søger vi 1 kredsstyrelsesmedlem, samt 2-3 suppleanter til kredsstyrelsen. Medlemmer, der ønsker at stille op, kan melde deres kandidatur helt op til selve generalforsamlingen. Men hvis du beslutter dig for at stille op, må du meget gerne kontakte kredsen inden på tlf. 4920 2977 eller mail 035@dlf.org

Ønsker du at opstille til styrelsen, kan du få bragt et valgoplæg, samt foto her på siden, samt i særudgaven af ”Nyt fra HLF”. Deadline for valgindlæg er 2.marts og skal sendes til kredsens mail: 035@dlf.org

Vil du vide mere om kredsstyrelsens arbejde kan du kontakte formand Vera Sandby Hansen på mobil 2346 4211.

Læs mere om styrelsen her.        

 

Emner

Målgruppe